Dzsaj Bhím Közösség

Az 1%-os szja felajánlások

2008.09.14. Kategorizálva: Címlap, Támogatók      Címkézve: ,

Szent Márton megosztja köpenyét a koldussal2008. tavaszán az adózók közül 813.914 fő tette meg felajánlását valamely egyházi szervezet javára. Ez a négymillió adófizető polgár közül meglepően kevés.

A 20% körüli arány azonban nem is olyan kicsiny, ha tudjuk, hogy a felmérések szerint a magyar állampolgároknak mindössze 10-15 %-a áll elkötelezett viszonyban valamely egyházi szerveződéssel.

Ennél persze jóval többen vannak, akik hisznek Istenben. Az Adóhivatal azonban az 1 %-ot nem az Isten folyószámlájára utalja. A papoknak pedig csak ennyien szánják a pénzüket.

A hazai vallási kínálat a lakosság nagy többsége körében nem támaszt keresletet…

Lássuk, hogyan alakul a vallási szervezetek palettája az adófizető polgárok döntései alapján.

Hat évvel ezelőtt még csak 538.708 polgár adta jövedelemadója 1%-át az egyházaknak. Idén már másfélszer annyian döntöttek így, tehát hat év alatt 51%-kal nőt a felajánlások száma.

„Történelmi egyházak”

2002-ben a felajánlók több mint 90 %-át tették ki az ú.n. „történelmi egyházak” javára rendelkező polgárok. A katolikus egyház egymaga a felajánlások 62%-át kapta. A Református Egyház (az Erdélyi Gyülekezettel), és az Evangélikus Egyház, tehát a kálvinisták és a lutheránusok együtt 27%-ot, a Zsidó Hitközségek Szövetsége 1%-ot. Ez összesen a 90%.

2008-ra a kép módosult. A zsidó felekezet támogatottsága ebben az időben alig nőtt. A zsidók körében a kedvezőtlen demográfiai folyamatok, a szekularizáció, a szervezeti széttagolódás mind-mind a növekedéssel szemben hatott.

A hagyományos keresztény népegyházak viszont látványos kampányokkal, lendületesen növelték támogatóik számát (hat év alatt kb. 49 %-kal). A lakosság hagyományosan megkeresztelt rétegei tehát lassan megszokják egyházuk támogatásának ezt a formáját, a felajánlás kitöltése természetessé válik kb. minden 5. adózó polgár számára.

Kisebb egyházak

A kisebb egyházak némelyike legalább olyan történelmi múltra tekinthet vissza, mint azok, amelyek magukat „történelmi egyházak”-nak nevezik. A „kicsik” támogatóinak köre mindenesetre a „történelmieknél” gyorsabban növekedett, ezért a „történelmi egyházak” támogatói összességükben ma már nem érik el a felajánlók 90%-át.

A növekedés bajnoka a Baptista Egyház, amely hat éve még kevesebb, mint 4000 támogatóval rendelkezett, idén pedig átlépte a 10.000 főt. Szintén lenyűgöző a Krisna-tudatú Hívők Közösségét támogatók körének növekedése: hat év alatt 5000 főről 11.000 főre. Mindkét egyház esetében valószínű, hogy a növekmény elsősorban a karitatív tevékenységükkel rokonszenvező külső támogatóknak köszönhető.

A legnépesebb „kisegyház” immár két évtizede a 16.206 adó-felajánlót maga mögött tudó Hit Gyülekezete. Hat évvel ezelőtt még alig 10.000 támogatójuk volt, tehát az ő körük is gyorsabban bővül, mint a „történelmieké”.

Keleti tanítások

Orsós János Waldorf pedagógus a Dzsaj Bhím Közösség vezetője 2007 januárjában indiai zarándoklaton Bhádzsé ősi barlangtemplomábanA hindú, buddhista, taóista irányzatok népszerűsége a nyugati világban – így Magyarországon is – egyre kézzelfoghatóbb. A Glasenapp által „az örök világtörvény vallásainak” nevezett tanításokat hazánkban számtalan kisebb nagyobb szervezet képviseli. A támogatók kb. fele a hindú, fele pedig a buddhista jellegű szerveződéseket favorizálja.

A 2008. tavaszi szja felajánlók már 25 keleti világnézetet képviselő szervezet közül választhattak. Legnagyobb közülük a Krisna-tudatú Hívők Közössége, de ezer fölötti adófizető támogatja mind a Gyémánt Út Buddhista Közösséget, a Tan Kapuja Buddhista Egyházat és a Buddhista Missziót is. A többi 21 szervezet ezeknél újabb alapítású. Hat évvel ezelőtt jóval szűkebb volt az orientalisztikus választék.

Támogatóik számát az új és régi szerveződések együttesen hat év alatt több mint kétszeresére növelték: 11.000 főről 24.597 főre. A lendület nemcsak arra volt elegendő, hogy az orientalista szervezetek lépést tartsanak a hagyományos népegyházak jól szervezett, országos méretű támogatói kampányaival, hanem még a részarányukat is 50%-kal emelni tudták: a 2002. tavaszi 2%-ról 2008-ban 3%-ra.

A Dzsaj Bhím Közösség a hazai világnézeti tájképben

Telepítsd a Flash Playert a lejátszáshoz! A Dzsaj Bhím Közösség tagjai cigány fiatalok, akik továbbtanulnak, és másokat is erre bíztatnak. Az „oktatás, meggyőzés, szervezés” számunkra több mint napi tevékenység: ez a mi meggyőződésünk, elkötelezettségünk, hitünk.

Ezért csatlakoztunk a világ legnagyobb létszámú hátrányos helyzetű etnikai közösségének, a dalitoknak a szellemi mozgalmához. Indiában sok millióan vannak, akik „Dzsaj Bhím”-mel köszönnek, továbbtanulnak, és másokat is erre bíztatnak. Dr. Ámbédkar példáját követik: maguk választották meg a világnézetüket. Ámbédkar 1950-ben leírt megfontolásai alapján kerestek hitet: bíznak az erkölcs szabályozó erejében, hisznek a szabadságban, egyenlőségben, testvériségben, tisztelettel tekintenek a racionális természettudomány eredményeire, és legyőzhetőnek tartják a szegénységet. A világ legnépesebb demokráciájában a buddhizmust választó dalitok a leggyorsabb társadalmi előrelépést mutató csoport.

Hányan lehetünk? A Dzsaj Bhím Közösség magja ma néhány aktivista Baranyában, Borsodban Budapesten, Birminghamben, Bombayben. Tartozik hozzánk egy középiskola kétszáz diákkal, egy focicsapat, néhány kedves barátunk, aki támogat minket. A diákok, focisták, támogatók azonosulnak néhány fontos célkitűzésünkkel, de azt nem lehet mondani, hogy valóban tagjai a Dzsaj Bhím Közösségnek. Mégis kikre számíthatunk, amikor Dr. Ámbédkar intelme alapján „taníttatunk, lelkesítünk, szervezkedünk”? A diákokra, focistákra, támogatókra biztosan, a közösség tagjaira még biztosabban. Ám van egy szélesebb közeg: azok, akik egyetértenek velünk.

Mi alapján fognak megtalálni minket a velünk egyetértők, a leendő támogatóink?

Elveink és tetteink alapján:

1. Közösségünk üde színfolt a világnézeti tájképben. Újra olvassuk a megkopott elveket: nem ölök, nem lopok, nem paráználkodom, nem hazudok, nem részegeskedem és nem narkózok. Felelősséget vállalok a saját életemért.

2. Közösségünk elsősorban továbbtanuló cigánytelepi fiatalokból áll. Köszönjük a magyar társadalomnak, hogy vannak támogatóink. Bankok és biztosítók Budapestről, önkormányzatok Borsodból és Baranyából, háziasszonyok, egyetemisták és színészek.

3. Jogvédő tevékenységekben veszünk részt, hogy egyenlő szintű oktatásban részesüljenek a cigány gyerekek. Ne kerüljön minden ötödik roma gyermek kisegítőbe, szűnjön meg a szegregáció Miskolcon, Hajdúhadházon és mindenütt.

4. Iskolákat szervezünk. A Dzsaj Bhím Közösség tagjai részt vettek a Gandhi Gimnázium, az Amrita Tanoda, a mánfai és az ózdi roma tehetséggondozó kollégiumok valamint az alsószentmártoni Kis Tigris Gimnázium létrehozásában.

5. Iskolát működtetünk. A Dr. Ámbédkar Gimnáziumnak ma kétszáz halmozottan hátrányos helyzetű diákja van Ózdon, Sajókazán, Hegymegen, Szikszón, Alsóvadászon, Lakon, Mágocson, Hidason.

6. Szeretnénk, ha a többi hazai egyházban is megjelenne ez a célkitűzés. Dolgozunk azon, hogy cigány fiatalok tömegesen bekerüljenek a debreceni, a pannonhalmi, a fasori, a piarista, a ciszterci vagy a kunszentmiklósi gimnáziumokba.

7. Antiklerikális világnézeti közösség vagyunk. Dr. Ámbédkar „semmittevők hadá”-nak nevezte a buddhista szerzeteseket. Indiai barátaink papság nélküli buddhista mozgalmat hoztak létre. Hazánkban is sokan vannak, akik nem szakértőkre bíznák a saját világnézetüket.

8. A modern természettudomány sok konfliktusban győzött a vallási babonákkal szemben, de Voltaire, Darwin, Giordano Bruno ma is aktuális. A Dzsaj Bhím Közösség munkája arra irányul, hogy iskolázatlan embereket felkészítsünk egyenrangú helytállásra a modern világban. Buddha tanítása szerint a nemtudást fölszámolva tudjuk kioltani a kínokat.

9. Angolul tanulunk. Cigánytelepi diákjaink középiskolásokat fogadnak Hollandiából, művészeket Franciaországból, önkénteseket Indiából. Ehhez kell az angol.

10. Dolgozunk az egészséges életmódért. Szép eredményeink vannak iszákosmentő tevékenységünkben Baranyában. Sok fiatalt juttatunk megfelelő orvosi ellátáshoz. Népszerűsítjük a korszerű táplálkozást és a sportot.

11. Sikeres focicsapatot működtetünk Sajókazán, hogy legyen közösségi tér, ahol romák és nem romák közös identitást alakíthatnak ki.

12. A szabadságban, az egyenlőségben és a testvériségben hiszünk. A francia forradalom e hármas célkitűzése nemcsak a demokráciák, hanem a polgárjogi küzdelmek alapelve is Dr. Ámbédkartól Martin Luther Kingig és Nelson Mandeláig.

Gilvánfa, Varga telep, 1996, fotó: Virág Tünde

13. Legyőzzük a szegénységet. Az Ámbédkar-követő dalitok a leggyorsabb mobilitást mutató csoport Indiában. Botránynak tartjuk, hogy Magyarországon még léteznek cigánytelepek, és sikerrel dolgozunk jobb körülményekért Hidastól Sajókazáig.

Sajókaza, 2008. szeptember 14.

Derdák Tibor

4 komment:

1 | Derdák Tibor

2009. január 9. 10:12

Az egyházaknak szánt szja 1% a Dzsaj Bhím Közösségnek is felajánlható.
Technikai számunk: 1720.
Emlékeztetőül:
Bach 1720-ban írta a Brandenburgi versenyeket.
Japán 1720-ban engedélyezte nyugati könyvek behozatalát.
Találós kérdés:
mi történt 1720-ban Rodostóban?

2 | Derdák Tibor

2009. február 15. 21:40

Kedves Ági!
Kérjük, hogy támogasd a sajókazai cigányok kegyelmi kérvényét.
Üdv: Orsós János és Derdák Tibor
Kedves Tibor és Jani!
Igen, megtettem. Számíthattok az 1%-omra is.
BÚÉK!! Kalmár Ági

3 | Derdák Tibor

2009. február 17. 18:44

Kedves Tibor,
a mai (febr 16-i) Népszabadságban megjelent cikkhez
http://nol.hu/archivum/lap-20090216-20090216-29
megadom a cikkben idézett ÁSZ tanulmány elérhetőségét, de nem a kedélyek további borzolása céljából, hanem tanulságként.
http://www.asz.hu/ASZ/tanulman.....enDocument
(PDF, amit le kell tölteni, 73 oldal, az egyik szerzőt ismerem)
Sajnos, más pályázati pénzekkel is előfordul, hogy nem azok kapják meg, akiknek leginkább szükségük volna rá, vagy nem arra célra használható, amire leginkább szükség volna, de ez nem menti fel azokat, akik miatt nagyon eltér a támogatás felhasználása az eredeti céltól.

Több barátunkkal beszélgetünk mostanában akár a „normál”, akár a mélyszegénységben élők helyzetéről, ami nem köthető etnikumhoz. Mégha nem is tudjuk megváltani a világot, de legalább közösen, sokféle szempontból gondoljuk át, hogy mit tudnánk tenni, ami valóban eredményes, és több, mint a filmsál vagy az SZJA 1% felajánlása, mégha ezek is fontos dolgok.

Gratulálok az Asszonysegítő gyülekezet parlamenti látogatásához!

Üdvözlettel
Turchányi Piroska

4 | Megfigyelo

2009. március 1. 10:30

Javaslom, hogy propagaljak ezt az 1%-os lehetoseget. Biztos vagyok benne, hogy sokan vannak olyanok, akiknek eszuk agaban nincs semelyik egyhazat (papjait) tamogatni, de Onoknek felajanlanak az 1%-ot az iskola fenntartasara.

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

Technikai szám:

2453 (Ha szeretnéd közösségünknek adód egy százalékát felajánlani, akkor szükséged lesz erre a technikai-számra.)

Közösségünk 1. rész

Közösségünk (1. rész)
A Dzsaj Bhím egy vidám köszöntés, tízmillió indiai így köszön egymásnak. Ők a dalitok. Büszke közösség, amelynek a múltban nagyon nehéz sors jutott. Szüleik, nagyszüleik mind halmozottan hátrányos helyzetű emberek voltak, s még ma is sokuknak naponta szembe kell nézni a kiszolgáltatottsággal.
Őseik több mint egy évezreden át a társadalom számkivetettjeiként éltek: mindenki irtózott attól, hogy megérintse őket. Mások a közelségüket is elkerülték, mert még az árnyékukat is szennyezőnek gondolták. Ha jártak iskolába, külön ültették őket, ha kaptak munkát, mindig a legpiszkosabb, legrosszabbul fizető munka volt az övék.

Közösségünk 2. rész

Közösségünk (2. rész)
A köszönésükkel - Dzsaj Bhím - arra emlékeztetik egymást, hogy ötvenhatban sikerrel megvívták a maguk forradalmát az emberi jogaikért. Szent ügy az övék, megdobbantja a mi szívünket is, mivel mi is találkozunk lenézéssel, elkülönítéssel. Mi is szeretnénk magunk mögött tudni a hátrányos megkülönböztetést.
A dalitok története olyan, mint egy mese.

Közösségünk 3. rész

Közösségünk (3. rész)
Élt egyszer száz évvel ezelőtt egy népes családban egy tizenhét éves érinthetetlen fiú, a neve Bhím. A 14 testvér közül ő volt a legkisebb, de kitűnt közülük, vágott az esze, mint a beretva. Felfigyelt rá egy dúsgazdag mahárádzsa, látta, hogy milyen szegény, s ösztöndíjat adott neki, hogy tanuljon. Bhím tudta, hogy az otthoni iskolákban csak előítélet és elkülönítés várna rá, ezért elindult világgá. Eljutott Londonba, New Yorkba, és minden tudományos fokozatot megszerzett. Már Dr. Ámbédkarnak hívták, amikor hazament, hogy ügyvédként szolgálja az övéit.

Közösségünk 4. rész

Közösségünk (4. rész)
Ámde otthon még mindig érinthetetlennek számított a hindú vallás szent könyvei szerint. Ezért összehívta a barátait, és mindenki szeme láttára elégette a Manu törvénykönyve című hindú szentiratot, amelyben írva vagyon, hogy a hindúk nézzék le az érinthetetleneket. Polgárjogi harcos lett belőle és egyre nagyobb tekintélye volt szerte az országban. Amikor India 1947-ben elnyerte függetlenségét, ő lett az igazságügyminiszter. Rábízták, hogy írja meg az ország alkotmányát. Beleírta abba, hogy a diszkrimináció tilos.

Közösségünk 5. rész

Közösségünk (5. rész)
A dalitok öreg korában megbecsülésük jeléül Dr. Bábászáhébnek (apámuramnak) szólították. Ő azonban szomorúan látta, hogy bár mindenki tiszteli őt is, a törvényeit is, a hátrányos megkülönböztetés bizony továbbra is fönnmaradt. Ekkor elhatározta, hogy szellemi kiutat mutat az embereknek. Mivel az ítéleteinket a hitünk határozza meg, vallási fogadalmat tett: „hindúnak születtem, de nem fogok hindúként meghalni”. Elhagyta a vallást, amely annyi szenvedést és megaláztatást hozott az érinthetetleneknek, a ma már dalitoknak.

Közösségünk 6. rész

Közösségünk (6. rész)
Sokat tanulmányozta a világ összes hitét. Olyan hitet keresett, amely egybehangzik a józan ésszel, a modern tudománnyal, és amely szabadságot, egyenlőséget, testvériséget hirdet az emberek között. Úgy döntött: a 2500 évvel azelőtt élt indiai királyfi útját követi: Buddha követője lesz. A dalitok sorsán ezzel fordított a legnagyobbat, hiszen Buddhát világszerte tisztelik, s e híres fiára egész India méltán büszke. Dr. Ámbédkar megmutatta tehát, hogy mindannyian választhatjuk a megbecsültség útját: az ember változtathat a sorsán. A nagy szertartásra százezrek követték Ámbédkart Nágpúr városába 1956 októberében. Ez lett a buddhizmus újjászületése Indiában. „Apámuram” hat hét múlva meghalt.

Közösségünk 7. rész

Közösségünk (7. rész)
Akik akkor ővele együtt új világlátást fogadtak, ma nagymamák és nagypapák. Unokáik ma már annyian vannak, mint Magyarország egész lakossága. Követik Ámbédkar példáját: a legnagyobb nehézségeket is vállalják, hogy tanulhassanak, és élhessenek emberi jogaikkal.

Az összes rész egyben

Közösségünk

 • hattyu: Elnézést de ez nem Bogdán József A vajdasági papköltőről itt talál infot
 • Mikrobi: Derdák úr, Prohászka és XII. Pius nem volt antiszemita, ön viszont hazudik, közpénzt lop és provokálja a tisztességes embereket. Ha a Katoli
 • Bódi Roland: Boldogat Ámbédkárnak születésnapja alkalmából!!!
 • Lázi András: Boldog születés napot kíván a 10. gimi osztály!!!!!
 • február: Jól mongya hogy ezt nem szabadna,csak már ott tartunk teljesen természetes lett a megnyilvánulásban hogy te oda valo vagy cigány vagy stb stb...

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Elnök: Orsós János

  Cím:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon:
  +36-30-830-20-29, +36-30-866-32-04

  Levelezési cím:
  3510 Miskolc, PF: 567

  A Dzsaj Bhím Triratna Közösség számlaszáma:
  Raiffeisen Bank, 12001008-00156776-00100009

Mottó

Taníttass, lelkesíts és szervezkedj! (Dr. Ámbédkar)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Kornélia nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

Látogatóink

Részletek

 • Online: 1
 • Mai látogatók: 69
 • Mai oldal-megtekintések: 171
 • Összes látogató: 194880
 • Összes oldal-megtekintés: 2600529