Dzsaj Bhím Közösség

Címlap

A DHAMMA FORRADALMA ÉS AZ ÚJ TÁRSADALOM
Dharmacsári Szubhúti

2010 októberében az angliai Padmalóka Elvonulási Központban tartott előadások alapján

Dharmacsári SzubhútiA buddhista Tan forradalmi tanítás, sőt az igazi Dhamma igazán forradalom. Ha a Dhammát tényleg értik és elég széles körben gyakorolják, akkor jelentékeny változások történnek a társadalom javára.

Ez nem pusztán elmélet: szilárd bizonyítékaink vannak arra, hogy ez valóra is válhat. 1956-ban Dr. Ámbédkar, indiai államférfi és buddhista vezető a Buddha Tanításai alapján forradalmi változásokat indított el Indiában[1]. Ez embermilliók életét érintette, akiket addig a többi hindú érinthetetlen páriának tartott, s akiket ma dalitoknak nevezünk. Amikor ezek az emberek nagy számban áttértek a buddhista vallásra, önbizalomra tettek szert, és elfoglalták méltó helyüket a társadalomban. A statisztikák jól mutatják, hogy azok, akik áttértek, érezhetően javítottak társadalmi és gazdasági helyzetükön más hasonló kasztokhoz képest, amelyeknek a körében csak kevés áttérés történt[2]. Láthatjuk tehát, hogy a Dhamma valóban forradalmasít.

Tovább »

     Nincs komment Megtekintve 4. 704 alkalommal

Először is pár mondatban szeretnék bemutatkozni. Horváth Dániel vagyok, Ózdon lakom és 21 éves vagyok. Dr. Ámbédkar iskola ózdi telephelyére járok, 10. osztályba. Magamról az osztályomról ennyi elég is. 2012.03. 29-én iskolánkba látogatott Karsai László professzor és a családja. A professzor bő másfél órás előadást tartott nekünk a Holokausztról, ugyanis Ő maga is zsidó. A holokauszt szót, aki nem ismerné, azt jelenti, hogy „égő áldozat”. A „soá” katasztrófát, a genocídium pedig népirtást. Ezeknek a fogalmaknak a tisztázásával kezdődött az előadás. Megtudtuk azt is a professzortól, hogy az édesapja szintén zsidó volt és ő nem hordta a sárga csillagot, hanem végig bujkált a II. világháború alatt.

Tovább »

     2 komment Megtekintve 12. 191 alkalommal

Balról jobbra: Derdák Tibor, Katona Pál putnoki alpolgármester, Dr. Karsai László professzor.

     Nincs komment Megtekintve 3. 016 alkalommal

Tamás Barna polgármester úr részére
Putnok

Tisztelt Polgármester úr,

Örömmel tájékoztatjuk Önt, hogy a Dr. Ámbédkar Iskola tanodája új helyre költözött.
Címe: Putnok, belterület 1091/1 hrsz. Felső Bánya-telep.

Új tanoda épületünk első neves meghívottja Dr. Karsai László történészprofesszor. Vendégünk kutatási területe a magyar holokauszt. Márciusi meghívását a népirtás 68. évfordulója indokolja.

1944 Putnokon különösen sok áldozatot szedett. Fontosnak tartjuk, hogy a meggyilkoltak nevei a mai nemzedékek számára a háború többi áldozatához hasonlóan az emlékművön is megismerhetők legyenek.

Kérjük Polgármester urat, hogy 2012. március 29-én csütörtökön kora délután személyesen találkozzon a professzor úrral és az iskolánkban működő holokauszt kutató csoporttal.

Ha Polgármester úr tud időt szakítani arra, hogy ez alkalommal ellátogasson új épületünkbe, örömmel fogadnánk. Ha hivatalában tudná fogadni vendégünket, az is megtisztelő volna. Az esemény céljához a legjobban illeszkedne egy szabadtéri beszélgetés a világháborús emlékműnél.

Figyelmét köszönjük.

Sajókaza, 2012. március 19.

Tisztelettel:
Derdák Tibor
a Dr. Ámbédkar Iskola igazgatója

     Nincs komment Megtekintve 3. 153 alkalommal

2011. október 5-én Sajókaza jegyzője feljelentést tett - ismeretlen tettes ellen - a Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon a 2011. évi népszámlálás során Sajókazán tapasztalt jogsértések alapos gyanúja miatt. Sajókazán ugyanis a településen aktív karitatív tevékenységet is végző buddhista közösség előzetes egyeztetés nélkül bekapcsolódott a népszámlálás végrehajtásába: a település lakosainak az interneten történő kitöltéshez segítséget nyújtva, ellenőrizhetetlen módon rögzített adatokat a népszámlálás internetes adatbázisában. Ezzel - a segítő szándék ellenére is - megszegte a népszámlálás végrehajtási szabályait. A jogszabályok alapján az adatok felvételére ugyanis a kizárólag azok a számlálóbiztosok voltak jogosultak, akik részt vettek a KSH oktatásán, sikeres vizsgát tettek, és ennek alapján velük a népszámlálás helyi végrehajtásáért felelős települési jegyző szerződést kötött. A számlálóbiztosok a szerződésükben szigorú titoktartási kötelezettséget is vállaltak.

A jegyző feljelentése alapján indított nyomozásra hivatkozással a rendőrség tájékoztatást kért a KSH-tól a Sajókazán a népszámlálás során magukat a Dzsaj Bhím Közösséghez tartozónak valló személyek lakcímeiről. Tekintettel arra, hogy a 2011. évi népszámlálás adatai csak lakcím szinten azonosíthatók, személyre vonatkozóan nem, így minden utólagos azonosítás kivitelezhetetlen. A KSH ezt az adatszolgáltatást nem teljesíthette, így megtagadta. A rendőrségi megkeresésre válaszolva a KSH felhívta a hatóság figyelmét, hogy a statisztikai célból felvett adatokat - így a népszámlálást is - szigorú szabályok védik. A népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény 3. § (3) bekezdése kimondja, hogy a népszámlálási adatokat a KSH kizárólag statisztikai célra használhatja, vagyis az adatok csak összesítve és felfedésre alkalmatlan módon adhatók ki. A KSH a személyes adatokra vonatkozó kérést ily módon elutasította, ugyanis a kérésnek megfelelő tájékoztatás alkalmas lett volna az egyes adatszolgáltatók különleges adatnak minősülő vallási meggyőződésének felfedésére. A Központi Statisztikai Hivatal a népszámlálás és az egyéb statisztikai adatgyűjtések során szigorúan biztosítja az egyes adatszolgáltatókhoz kapcsolható adatok védelmét, így azokat még a bűnüldöző szerveknek sem adhatja át.

A KSH a népszámláláshoz kapcsolódóan Sajókazán történtekről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalását kérte.

A hatóság - a KSH fent leírt eljárását alátámasztó - állásfoglalása.

Forrás: http://www.ksh.hu/hir_120223

naih_ksh_nepszamlalas_Page_1

naih_ksh_nepszamlalas_Page_2

     Nincs komment Megtekintve 3. 225 alkalommal

Technikai szám:

1720 (Ha szeretnéd közösségünknek adód egy százalékát felajánlani, akkor szükséged lesz erre a technikai-számra.)----

Közösségünk 1. rész

Közösségünk (1. rész)
A Dzsaj Bhím egy vidám köszöntés, tízmillió indiai így köszön egymásnak. Ők a dalitok. Büszke közösség, amelynek a múltban nagyon nehéz sors jutott. Szüleik, nagyszüleik mind halmozottan hátrányos helyzetű emberek voltak, s még ma is sokuknak naponta szembe kell nézni a kiszolgáltatottsággal.
Őseik több mint egy évezreden át a társadalom számkivetettjeiként éltek: mindenki irtózott attól, hogy megérintse őket. Mások a közelségüket is elkerülték, mert még az árnyékukat is szennyezőnek gondolták. Ha jártak iskolába, külön ültették őket, ha kaptak munkát, mindig a legpiszkosabb, legrosszabbul fizető munka volt az övék.

Közösségünk 2. rész

Közösségünk (2. rész)
A köszönésükkel - Dzsaj Bhím - arra emlékeztetik egymást, hogy ötvenhatban sikerrel megvívták a maguk forradalmát az emberi jogaikért. Szent ügy az övék, megdobbantja a mi szívünket is, mivel mi is találkozunk lenézéssel, elkülönítéssel. Mi is szeretnénk magunk mögött tudni a hátrányos megkülönböztetést.
A dalitok története olyan, mint egy mese.

Közösségünk 3. rész

Közösségünk (3. rész)
Élt egyszer száz évvel ezelőtt egy népes családban egy tizenhét éves érinthetetlen fiú, a neve Bhím. A 14 testvér közül ő volt a legkisebb, de kitűnt közülük, vágott az esze, mint a beretva. Felfigyelt rá egy dúsgazdag mahárádzsa, látta, hogy milyen szegény, s ösztöndíjat adott neki, hogy tanuljon. Bhím tudta, hogy az otthoni iskolákban csak előítélet és elkülönítés várna rá, ezért elindult világgá. Eljutott Londonba, New Yorkba, és minden tudományos fokozatot megszerzett. Már Dr. Ámbédkarnak hívták, amikor hazament, hogy ügyvédként szolgálja az övéit.

Közösségünk 4. rész

Közösségünk (4. rész)
Ámde otthon még mindig érinthetetlennek számított a hindú vallás szent könyvei szerint. Ezért összehívta a barátait, és mindenki szeme láttára elégette a Manu törvénykönyve című hindú szentiratot, amelyben írva vagyon, hogy a hindúk nézzék le az érinthetetleneket. Polgárjogi harcos lett belőle és egyre nagyobb tekintélye volt szerte az országban. Amikor India 1947-ben elnyerte függetlenségét, ő lett az igazságügyminiszter. Rábízták, hogy írja meg az ország alkotmányát. Beleírta abba, hogy a diszkrimináció tilos.

Közösségünk 5. rész

Közösségünk (5. rész)
A dalitok öreg korában megbecsülésük jeléül Dr. Bábászáhébnek (apámuramnak) szólították. Ő azonban szomorúan látta, hogy bár mindenki tiszteli őt is, a törvényeit is, a hátrányos megkülönböztetés bizony továbbra is fönnmaradt. Ekkor elhatározta, hogy szellemi kiutat mutat az embereknek. Mivel az ítéleteinket a hitünk határozza meg, vallási fogadalmat tett: „hindúnak születtem, de nem fogok hindúként meghalni”. Elhagyta a vallást, amely annyi szenvedést és megaláztatást hozott az érinthetetleneknek, a ma már dalitoknak.

Közösségünk 6. rész

Közösségünk (6. rész)
Sokat tanulmányozta a világ összes hitét. Olyan hitet keresett, amely egybehangzik a józan ésszel, a modern tudománnyal, és amely szabadságot, egyenlőséget, testvériséget hirdet az emberek között. Úgy döntött: a 2500 évvel azelőtt élt indiai királyfi útját követi: Buddha követője lesz. A dalitok sorsán ezzel fordított a legnagyobbat, hiszen Buddhát világszerte tisztelik, s e híres fiára egész India méltán büszke. Dr. Ámbédkar megmutatta tehát, hogy mindannyian választhatjuk a megbecsültség útját: az ember változtathat a sorsán. A nagy szertartásra százezrek követték Ámbédkart Nágpúr városába 1956 októberében. Ez lett a buddhizmus újjászületése Indiában. „Apámuram” hat hét múlva meghalt.

Közösségünk 7. rész

Közösségünk (7. rész)
Akik akkor ővele együtt új világlátást fogadtak, ma nagymamák és nagypapák. Unokáik ma már annyian vannak, mint Magyarország egész lakossága. Követik Ámbédkar példáját: a legnagyobb nehézségeket is vállalják, hogy tanulhassanak, és élhessenek emberi jogaikkal.

Az összes rész egyben

Közösségünk

 • hattyu: Elnézést de ez nem Bogdán József A vajdasági papköltőről itt talál infot
 • Mikrobi: Derdák úr, Prohászka és XII. Pius nem volt antiszemita, ön viszont hazudik, közpénzt lop és provokálja a tisztességes embereket. Ha a Katoli
 • Bódi Roland: Boldogat Ámbédkárnak születésnapja alkalmából!!!
 • Lázi András: Boldog születés napot kíván a 10. gimi osztály!!!!!
 • február: Jól mongya hogy ezt nem szabadna,csak már ott tartunk teljesen természetes lett a megnyilvánulásban hogy te oda valo vagy cigány vagy stb stb...

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Elnök: Orsós János

  Cím:
  3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 29.

  Székhely:
  3720 Sajókaza, Sólyom telep 7-9.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon/Fax:
  (06) 48-349-209, (06) 48-788-275

  A Dzsaj Bhím Közösség „Segítő Kéz Asszonygyülekezetének” számlaszáma:
  Raiffeisen Bank, 12001008-00156776-00200006

Mottó

Taníttass, lelkesíts és szervezkedj! (Dr. Ámbédkar)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Mária nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

Látogatóink

Részletek

 • Online: 2
 • Mai látogatók: 142
 • Mai oldal-megtekintések: 457
 • Összes látogató: 169213
 • Összes oldal-megtekintés: 2314639
 • Alexa nemzetközi helyezés: 0

Aktuális grafikonok