Dzsaj Bhím Közösség

Szubhúti

Szubhúti Sajókazán Rontó Krisztián ballagásán vesz résztSzubhúti sajókazai látogatása alatt Dívali idején a létkerékről és a megszabadulás spiráljáról tanított minket ahogy írva vagyon a Páli Kánonban: Szamjutta Nikája XII. 23. Upanisza szutta utolsó három bekezdés:

Barátok, ahogyan a dombtetőről zápor idején a lejtő felé csurog a víz, befolyik a hasadékokba, szakadékokba, szurdokokba, s azok, ha megtelnek, megtöltik a tocsogókat, azok, ha kiöntenek, felduzzasztják a tavakat, azok, ha kiáradnak, megárasztják a folyókat, azok, ha kiömlenek, dagasztják a folyamokat, s azoknak az özöne táplálja a hatalmas tengert.

Éppen így, barátok, nemtudásból késztetések következnek, késztetésekből tudomás támad, tudomás néven nevez és alakot ad, névalakzat hat ablakot nyit, hat érzéke érintkezésbe lépne, érintkezés égeti érzetét, érzete szomját oltaná, szomjúhozáshoz táplálás is tapad, ha evés-ivás van, családalapítás is van, nemzünk és születünk, a baj nem jár egyedül.

Tovább »

     Nincs komment Megtekintve 4. 639 alkalommal

Telepítsd a Flash Playert a lejátszáshoz! Szubhúti sajókazai programja végeztével Indiába repült. December 13-án holdtölte éjszakáján reggelig tartó meditáción vesz részt a Buddhista Ifjúság Országos Hálózatának (National Network of Buddhist Youth) 500 fiatal aktivistájával Nágpúrban. A fiatalok a Díksa Bhúmi területén akarják tartani az elvonulást.

Tovább »

     Nincs komment Megtekintve 2. 703 alkalommal

Szubhúti és Bivaly (Bivaly az uszói elvonulóközpont gondnoka)

Vendégünk az őszi szünetben Szubhúti, a Nyugati Buddhista Rend vezetője, aki egész hetes elvonulást tart a dhammamitráknak.

Szubhúti és Matt részt vesz a 2008. október 25-26-ai hétvégén a Dr. Ámbédkar Sportegyesület mérkőzésein és találkoznak:

  • 24-én pénteken 13 órakor a Buddhista Főiskola Kutatóintézetének vezetőjével Budapesten az Il Trenoban,
  • 27-én hétfőn 15 órakor a sajókazai asszonyok küldöttségével,

Tovább »

     Nincs komment Megtekintve 2. 637 alkalommal

Technikai szám:

1720 (Ha szeretnéd közösségünknek adód egy százalékát felajánlani, akkor szükséged lesz erre a technikai-számra.)----

Közösségünk 1. rész

Közösségünk (1. rész)
A Dzsaj Bhím egy vidám köszöntés, tízmillió indiai így köszön egymásnak. Ők a dalitok. Büszke közösség, amelynek a múltban nagyon nehéz sors jutott. Szüleik, nagyszüleik mind halmozottan hátrányos helyzetű emberek voltak, s még ma is sokuknak naponta szembe kell nézni a kiszolgáltatottsággal.
Őseik több mint egy évezreden át a társadalom számkivetettjeiként éltek: mindenki irtózott attól, hogy megérintse őket. Mások a közelségüket is elkerülték, mert még az árnyékukat is szennyezőnek gondolták. Ha jártak iskolába, külön ültették őket, ha kaptak munkát, mindig a legpiszkosabb, legrosszabbul fizető munka volt az övék.

Közösségünk 2. rész

Közösségünk (2. rész)
A köszönésükkel - Dzsaj Bhím - arra emlékeztetik egymást, hogy ötvenhatban sikerrel megvívták a maguk forradalmát az emberi jogaikért. Szent ügy az övék, megdobbantja a mi szívünket is, mivel mi is találkozunk lenézéssel, elkülönítéssel. Mi is szeretnénk magunk mögött tudni a hátrányos megkülönböztetést.
A dalitok története olyan, mint egy mese.

Közösségünk 3. rész

Közösségünk (3. rész)
Élt egyszer száz évvel ezelőtt egy népes családban egy tizenhét éves érinthetetlen fiú, a neve Bhím. A 14 testvér közül ő volt a legkisebb, de kitűnt közülük, vágott az esze, mint a beretva. Felfigyelt rá egy dúsgazdag mahárádzsa, látta, hogy milyen szegény, s ösztöndíjat adott neki, hogy tanuljon. Bhím tudta, hogy az otthoni iskolákban csak előítélet és elkülönítés várna rá, ezért elindult világgá. Eljutott Londonba, New Yorkba, és minden tudományos fokozatot megszerzett. Már Dr. Ámbédkarnak hívták, amikor hazament, hogy ügyvédként szolgálja az övéit.

Közösségünk 4. rész

Közösségünk (4. rész)
Ámde otthon még mindig érinthetetlennek számított a hindú vallás szent könyvei szerint. Ezért összehívta a barátait, és mindenki szeme láttára elégette a Manu törvénykönyve című hindú szentiratot, amelyben írva vagyon, hogy a hindúk nézzék le az érinthetetleneket. Polgárjogi harcos lett belőle és egyre nagyobb tekintélye volt szerte az országban. Amikor India 1947-ben elnyerte függetlenségét, ő lett az igazságügyminiszter. Rábízták, hogy írja meg az ország alkotmányát. Beleírta abba, hogy a diszkrimináció tilos.

Közösségünk 5. rész

Közösségünk (5. rész)
A dalitok öreg korában megbecsülésük jeléül Dr. Bábászáhébnek (apámuramnak) szólították. Ő azonban szomorúan látta, hogy bár mindenki tiszteli őt is, a törvényeit is, a hátrányos megkülönböztetés bizony továbbra is fönnmaradt. Ekkor elhatározta, hogy szellemi kiutat mutat az embereknek. Mivel az ítéleteinket a hitünk határozza meg, vallási fogadalmat tett: „hindúnak születtem, de nem fogok hindúként meghalni”. Elhagyta a vallást, amely annyi szenvedést és megaláztatást hozott az érinthetetleneknek, a ma már dalitoknak.

Közösségünk 6. rész

Közösségünk (6. rész)
Sokat tanulmányozta a világ összes hitét. Olyan hitet keresett, amely egybehangzik a józan ésszel, a modern tudománnyal, és amely szabadságot, egyenlőséget, testvériséget hirdet az emberek között. Úgy döntött: a 2500 évvel azelőtt élt indiai királyfi útját követi: Buddha követője lesz. A dalitok sorsán ezzel fordított a legnagyobbat, hiszen Buddhát világszerte tisztelik, s e híres fiára egész India méltán büszke. Dr. Ámbédkar megmutatta tehát, hogy mindannyian választhatjuk a megbecsültség útját: az ember változtathat a sorsán. A nagy szertartásra százezrek követték Ámbédkart Nágpúr városába 1956 októberében. Ez lett a buddhizmus újjászületése Indiában. „Apámuram” hat hét múlva meghalt.

Közösségünk 7. rész

Közösségünk (7. rész)
Akik akkor ővele együtt új világlátást fogadtak, ma nagymamák és nagypapák. Unokáik ma már annyian vannak, mint Magyarország egész lakossága. Követik Ámbédkar példáját: a legnagyobb nehézségeket is vállalják, hogy tanulhassanak, és élhessenek emberi jogaikkal.

Az összes rész egyben

Közösségünk

  • hattyu: Elnézést de ez nem Bogdán József A vajdasági papköltőről itt talál infot
  • Mikrobi: Derdák úr, Prohászka és XII. Pius nem volt antiszemita, ön viszont hazudik, közpénzt lop és provokálja a tisztességes embereket. Ha a Katoli
  • Bódi Roland: Boldogat Ámbédkárnak születésnapja alkalmából!!!
  • Lázi András: Boldog születés napot kíván a 10. gimi osztály!!!!!
  • február: Jól mongya hogy ezt nem szabadna,csak már ott tartunk teljesen természetes lett a megnyilvánulásban hogy te oda valo vagy cigány vagy stb stb...