Dzsaj Bhím Közösség

Egy buddhista közösség Jézus nyomában

2009.10.09. Kategorizálva: Címlap, Segítő Kéz      Címkézve: ,

MÁRIAPÓCS

A Segítő Kéz Asszonygyülekezet egyik régen dédelgetett álma vált valóra 2009. szeptember 20-án. A Dzsaj Bhím Közösség támogatásával Máriapócsra, a búcsúk városába zarándokoltunk.

A szervezés során az idősek és betegek előnyt élveztek, hiszen a legendák szerint számos csodás gyógyulás színhelye ez a híres zarándokhely. Szűz Mária a könnyező arcképét őrzik itt a kegytemplom falai. Ahogy közeledtünk, úti célunk felé egyre csendesebbé vált az egész utat végigéneklő asszonykórus. Izgatottan és megilletődve léptük át a templom kapuját.

Szűz Mária képe nem könnyezett. Együtt érző, békés mosollyal tekintett le ránk, mint asszonytársaira és azokra, akiket a lelkünkben vittünk magunkkal. Számtalan fohász röppent a gyönyörű oltárkép felé.

Jézus megtáncoltatta a sajókazai zarándokokat

Zarándoklatunk a búcsú vásártere mellett folytatódott. Kicsit nehéz szívvel sétáltunk végig a roskadozó sátrak mellett, mert a mi csoportunk meglehetősen szegény, többségünk csak néhány forinttal érkezett.

Azonban az égiek gondoskodtak róla, hogy ne távozzunk keserű szájízzel a zarándokhelyről. Amikor a hosszú séta után megpihentünk az út menti padokon váratlanul vidám zene csendült fel a közelünkben. Azonnal elillant belőlünk a szomorúság, lábunkból eltűnt a fáradtság és táncra perdültünk. Néhány perc alatt szédületes örömhullám kavargott körülöttünk a térben.

Búcsúzóul a templom közelében lévő parkban a hatalmas fából faragott Jézus szobor köré gyűltünk egy csoportképre. Kitárt karjai alatt egyenlően részesült az áldásból: cigány és nem cigány, férfi és nő, buddhista és keresztény.

HODÁSZ

Következő úti célunk Hodász. A település lakóinak lélekszáma Sajókazához hasonlóan 3400 fő. A lakosság összetételét tekintve is nagy a hasonlóság. A lakók 50%-a cigány származású. A település cigányok által lakott részén épült az a görög katolikus templom, ahol Gelsei Gábor görög katolikus esperes mesélt az eddigi munkásságáról.

A templom falán a szentképek mellett Boldog Ceferino képe is látható. Ceferino Jiménez cigány nevén El Pelé mélyen vallásos ember volt, a spanyol polgárháború idején meg akarta menteni egy pap életét, ezért kivégezték. II. János Pál pápa 1997. május 4-én boldoggá avatta. Boldog Ceferino a romák patrónusa.

Jó érzéssel nyugtáztuk, hogy a hodászi görög katolikus templom körül nem vásártér fogadott bennünket, hanem idősek bentlakásos otthona és anyák átmeneti otthona öleli szorosan körbe a templom épületét. Az otthonokban cigány származású szakemberek dolgoznak. A lakók valódi oltalomra lelnek a falak között, hiszen szeretetteljes gondoskodásban van részük.

Kirándulásunk végső állomása az a cigány tárgyi emlékeket megörökítő falumúzeum volt, ahol Rézműves Melinda hodászi származású budapesti néprajzkutató idős szülei vártak bennünket.

A régi nádfedeles házikóban többen szüleik és nagyszüleik régi bútordarabjaival találkoztak újra.

Sokunk számára az utazás legszebb élménye abban a II. világháború idején épült, földbe vájt kis kunyhóban várt, ahol a 72 éves házigazda gyermekkorának időszakát idézte fel a számunkra. A hófehérre meszelt helyiség teljes berendezése két fekhely egy asztal és egy tűzhely. Miközben idős házigazdánk mesélni kezdett, a belőle áradó szeretet szinte befűtötte a szobát.

Életre keltek a ház régi lakói, a tűzhelyben pattogott a tűz, a tetején pogácsa sült. A szalmával bélelt fekhelyen boldogszemű négyéves kisfiú játszadozott, ez volt ő maga. Minden szavából érződött, hogy a lelke visszavágyik abba a korszakba.

Idézem a szavait:

„Ma már sokan 10-20 milliós autókkal járnak, cigányok is, magyarok is. Palotában laknak, mégsem boldogok. Mi nagyon szegények voltunk, de mégis sokkal jobb világ volt abban az időben, mert megvolt a legfontosabb: az összetartás és a SZERETET”.

Ez volt a zarándokút legszebb üzenete, nem csak hallottuk, éreztük is a jelentőségét.

Isten áldja a közvetítőt!

A Segítő Kéz Asszonygyülekezet tagjaiként, mint keresztény emberek, egy éve kezdtünk el ismerkedni a buddhizmus tanaival. A kirándulást követően egy érdekes gondolat fogalmazódott meg bennem: Jézus és Buddha bölcs tanításai nagyon jól megférnek a lelkünkben, olyan ez a kis közösség, mintha Jézus örömhíre és Buddha „világossága” ötvöződne benne.

Köszönjük a Dzsaj Bhím Közösségnek, hogy létezhet az Asszonygyülekezet és köszönjük ezt az emlékezetes napot!

1 komment:

1 | Racz Jánosné

2009. október 10. 14:32

Jók vagytok, tudtok mulatni! :P

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

Technikai szám:

2453 (Ha szeretnéd közösségünknek adód egy százalékát felajánlani, akkor szükséged lesz erre a technikai-számra.)

Közösségünk 1. rész

Közösségünk (1. rész)
A Dzsaj Bhím egy vidám köszöntés, tízmillió indiai így köszön egymásnak. Ők a dalitok. Büszke közösség, amelynek a múltban nagyon nehéz sors jutott. Szüleik, nagyszüleik mind halmozottan hátrányos helyzetű emberek voltak, s még ma is sokuknak naponta szembe kell nézni a kiszolgáltatottsággal.
Őseik több mint egy évezreden át a társadalom számkivetettjeiként éltek: mindenki irtózott attól, hogy megérintse őket. Mások a közelségüket is elkerülték, mert még az árnyékukat is szennyezőnek gondolták. Ha jártak iskolába, külön ültették őket, ha kaptak munkát, mindig a legpiszkosabb, legrosszabbul fizető munka volt az övék.

Közösségünk 2. rész

Közösségünk (2. rész)
A köszönésükkel - Dzsaj Bhím - arra emlékeztetik egymást, hogy ötvenhatban sikerrel megvívták a maguk forradalmát az emberi jogaikért. Szent ügy az övék, megdobbantja a mi szívünket is, mivel mi is találkozunk lenézéssel, elkülönítéssel. Mi is szeretnénk magunk mögött tudni a hátrányos megkülönböztetést.
A dalitok története olyan, mint egy mese.

Közösségünk 3. rész

Közösségünk (3. rész)
Élt egyszer száz évvel ezelőtt egy népes családban egy tizenhét éves érinthetetlen fiú, a neve Bhím. A 14 testvér közül ő volt a legkisebb, de kitűnt közülük, vágott az esze, mint a beretva. Felfigyelt rá egy dúsgazdag mahárádzsa, látta, hogy milyen szegény, s ösztöndíjat adott neki, hogy tanuljon. Bhím tudta, hogy az otthoni iskolákban csak előítélet és elkülönítés várna rá, ezért elindult világgá. Eljutott Londonba, New Yorkba, és minden tudományos fokozatot megszerzett. Már Dr. Ámbédkarnak hívták, amikor hazament, hogy ügyvédként szolgálja az övéit.

Közösségünk 4. rész

Közösségünk (4. rész)
Ámde otthon még mindig érinthetetlennek számított a hindú vallás szent könyvei szerint. Ezért összehívta a barátait, és mindenki szeme láttára elégette a Manu törvénykönyve című hindú szentiratot, amelyben írva vagyon, hogy a hindúk nézzék le az érinthetetleneket. Polgárjogi harcos lett belőle és egyre nagyobb tekintélye volt szerte az országban. Amikor India 1947-ben elnyerte függetlenségét, ő lett az igazságügyminiszter. Rábízták, hogy írja meg az ország alkotmányát. Beleírta abba, hogy a diszkrimináció tilos.

Közösségünk 5. rész

Közösségünk (5. rész)
A dalitok öreg korában megbecsülésük jeléül Dr. Bábászáhébnek (apámuramnak) szólították. Ő azonban szomorúan látta, hogy bár mindenki tiszteli őt is, a törvényeit is, a hátrányos megkülönböztetés bizony továbbra is fönnmaradt. Ekkor elhatározta, hogy szellemi kiutat mutat az embereknek. Mivel az ítéleteinket a hitünk határozza meg, vallási fogadalmat tett: „hindúnak születtem, de nem fogok hindúként meghalni”. Elhagyta a vallást, amely annyi szenvedést és megaláztatást hozott az érinthetetleneknek, a ma már dalitoknak.

Közösségünk 6. rész

Közösségünk (6. rész)
Sokat tanulmányozta a világ összes hitét. Olyan hitet keresett, amely egybehangzik a józan ésszel, a modern tudománnyal, és amely szabadságot, egyenlőséget, testvériséget hirdet az emberek között. Úgy döntött: a 2500 évvel azelőtt élt indiai királyfi útját követi: Buddha követője lesz. A dalitok sorsán ezzel fordított a legnagyobbat, hiszen Buddhát világszerte tisztelik, s e híres fiára egész India méltán büszke. Dr. Ámbédkar megmutatta tehát, hogy mindannyian választhatjuk a megbecsültség útját: az ember változtathat a sorsán. A nagy szertartásra százezrek követték Ámbédkart Nágpúr városába 1956 októberében. Ez lett a buddhizmus újjászületése Indiában. „Apámuram” hat hét múlva meghalt.

Közösségünk 7. rész

Közösségünk (7. rész)
Akik akkor ővele együtt új világlátást fogadtak, ma nagymamák és nagypapák. Unokáik ma már annyian vannak, mint Magyarország egész lakossága. Követik Ámbédkar példáját: a legnagyobb nehézségeket is vállalják, hogy tanulhassanak, és élhessenek emberi jogaikkal.

Az összes rész egyben

Közösségünk

 • hattyu: Elnézést de ez nem Bogdán József A vajdasági papköltőről itt talál infot
 • Mikrobi: Derdák úr, Prohászka és XII. Pius nem volt antiszemita, ön viszont hazudik, közpénzt lop és provokálja a tisztességes embereket. Ha a Katoli
 • Bódi Roland: Boldogat Ámbédkárnak születésnapja alkalmából!!!
 • Lázi András: Boldog születés napot kíván a 10. gimi osztály!!!!!
 • február: Jól mongya hogy ezt nem szabadna,csak már ott tartunk teljesen természetes lett a megnyilvánulásban hogy te oda valo vagy cigány vagy stb stb...

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Elnök: Orsós János

  Cím:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon:
  +36-30-830-20-29, +36-30-866-32-04

  Levelezési cím:
  3510 Miskolc, PF: 567

  A Dzsaj Bhím Triratna Közösség számlaszáma:
  Raiffeisen Bank, 12001008-00156776-00100009

Mottó

Taníttass, lelkesíts és szervezkedj! (Dr. Ámbédkar)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Ambrus nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 15
 • Mai oldal-megtekintések: 16
 • Összes látogató: 188551
 • Összes oldal-megtekintés: 2559272