Dzsaj Bhím Közösség

Társulás a Cigány Méltóság Védelméért

2009.02.08. Kategorizálva: Címlap, Közösség      Címkézve: , ,

Szégyen és nemzeti romlás

A Társulás a Cigány Méltóság Védelméért nyilatkozata a miskolci rendőrkapitány esete nyomán előállt emberi jogi válságról

Az igazságügyi és rendészeti miniszter kezdeményezésére - a vizsgálati eredmény bevárása nélkül - azonnali hatállyal más beosztásba helyezték Pásztor Albert miskolci rendőrkapitányt, aki félre nem érthetően cigányellenes, rasszista kijelentéseket tett egy 2009. január 30-án tartott sajtótájékoztatón. „Nyugodtan kijelenthetjük, mondotta a főrendőr, hogy a közterületi rablások elkövetői cigány emberek. Igazából Miskolcon legfeljebb pénzintézetet vagy benzinkutat rabol ki magyar, minden más rablás viszont az ő részük.” (Pásztor Albert nem tartja magát rasszistának, és úgy véli, gondolatainak nyilvánosság elé bocsátásával csak kötelességét teljesítette: a „tényekről” és az „igazságról” tájékoztatta a város polgárságát.)

A rendőrkapitány menesztése ellen azonnali és régen látott politikai egységfront szerveződött. Az elsők között fejezte ki nemtetszését az immár második ciklusát töltő Káli Sándor, Miskolc szocialista polgármestere (aligha lényegtelen, hogy városvezetői ténykedésének szomorú fejezetei közé tartozik a cigánygyerekek iskolai szegregációjának helyi növekedése), a megye több parlamenti és önkormányzati szocialista képviselője (köztük Simon Gábor, az Országos Etikai és Egyeztető Bizottság elnöke). Tiltakozott továbbá a politikai jobboldalt képviselő miskolci Fidesz-KDNP-frakció, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ), a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ), valamint a Polgármesterek a Változásért Szövetség (tagjai sorában pl. Dercze Tamás budapesti polgármesterrel), és hasonló értelemben nyilatkozott több környékbeli cigányvajda (az ellenkező véleményen lévő jelentősebb cigányszervezetek álláspontját a sajtó mindenesetre módszeresen háttérbe szorította), sőt, az SzDSz helyi szervezete is. A hirtelen támadt népfrontos közösségbe szerveződő politikai és civil tényezők nem csak együtt követelték a cigánybűnözés gyalázatos igéit hirdető főrendőr hivatalban maradását, de attól sem riadtak vissza, hogy koalíciójukat kiterjesszék a náci-nyilas emlékeket idéző, cigányriogató gárdistákkal, és egyéb újfasiszta szervezetek képviselőivel való akcióegységre (lásd a szégyenkezés legcsekélyebb jele nélkül ezekkel közösségben megtartott vasárnapi szimpátiatüntetést). A rendszerváltás utáni időszak talán legképtelenebb alkalmi koalíciója igen gyorsan és egyedülálló sikert könyvelhetett el. A vasárnapra meghirdetett tüntetés még meg sem kezdődött, Bencze József, az ügyben kezdettől fogva kétszívűen viselkedő országos rendőrfőkapitány már szállította is Draskovics miniszternek a vizsgálati eredményt: Pásztor Albert jogszabályt nem sértett, és nyilatkozata adatvédelmi szempontból sem tekinthető aggályosnak. A miniszter pedig, aki körül közben elfogyott a levegő, megfelelő figyelmeztetés kiszabásával el is fogadta a munkáját állítólag kiválóan végző cigányozó-cigánylistázó rendőr állásába való visszahelyezésére tett javaslatot. Jegyezzük meg: Pásztor kapitány még a rovót sem szavai tartalmáért kapta, hanem állítólagos retorikai hibájáért (kijelentései úgymond általánosításra adhattak okot).

A Wesley János Lelkészképző Főiskola theológiai kara mellett működő „Társulás a Cigány Méltóság Védelméért ” tagjai szégyennek és a jogállami magyar demokrácia mély nyomorúságának tartják a történteket.

1) Magyarország szégyene, és nemzeti romlásának drámai jele, hogy a köztársaság minisztere arra kényszerülhet, hogy egy elemi emberi jogi kérdésben megfontoltan meghozott döntését néhány óra leforgását követően vissza kelljen vonnia (nem kevésbé rossz hír természetesen, hogy a miniszter fejében meg sem fordult lemondásának benyújtása).

2) Magyarország szégyene, és nemzeti romlásának drámai jele, hogy a magát szocialistának tartó kormánypártban meghatározó erők puccsszerű fellépéssel órák alatt ki tudták kényszeríteni egy olyan rendőrkapitány hivatalban tartását, aki a rendészeti-közbiztonsági jelenségeket faji alapon ítéli meg (a bűn melegágya az öröklött vérben van, sugallják Pásztor Albert tökéletesen értelmezhetetlen „tény”-közlései), és az ország polgárait ennek megfelelően osztályozza is „magyar” és „nem magyar”, kriminalisztikai szempontból pedig a fajilag magasabb rendűnek tartott bankrablói és alacsonyabb rendűnek tekintett tyúklopói kategóriák szerint. Nem kisebb gyalázat azonban az sem, hogy a kormányzó párt ún. helyi erős emberei e mélyen romlott ízű, és átláthatatlansága ellenére is nyilvánvalóan életveszélyes politikai akció kivitelezéséhez párttársaik széles körű felháborodása nélkül vehették igénybe a rasszistákkal kötött alkalmi szövetség eszközét is.

3) Magyarország szégyene, és nemzeti romlásának drámai jele, hogy az antifasiszta elkötelezettségéről közismert miniszterelnök, aki néhány hónapja még a Magyar Demokratikus Charta élén állt, most nem csak saját miniszterét volt kénytelen cserben hagyni, és kiszolgáltatni a politikai ellenzék hangos gúnykacajának, de az e területen meglévő fokozott „érzékenységéről” is kizárólag magánemberként mert csak néhány szót elrebegni.

4) Magyarország szégyene, és nemzeti romlásának drámai jele, hogy az SZDSZ miskolci képviselője is bejelentkezett a rasszista népfrontpolitika „januális”-ára, sőt, hogy a Pásztor-ügy az egykor emberi jogi elkötelezettsége miatt becsült párt egésze részéről is lesüllyedt a pártelnök és a frakcióhelyettes privát érdeklődésének a szintjére.

5) Magyarország szégyene, és nemzeti romlásának drámai jele, hogy a felelős politikai, közéleti és értelmiségi tényezők lényegében közömbösen szemlélik azt a gyilkosan káros politikai és köznyelvi fordulatot, amelyet a Pásztor-affér okozott a cigányság ügyeiről szóló diskurzusainkban és a cigánysághoz fűződő napi kapcsolatainkban. Az emberi jogok érvényesülését biztosítani hivatott államhatalom szégyenletes vasárnapi megfutamodása, azaz Pásztor rendőrkapitány rehabilitálása óta hazánkban nem csak elképzelhetővé, de kifejezetten legális alternatívává vált a polgári együttélés ügyeit olyan (rendőri) vezetőkre bízni, akik hivataluk gyakorlása közben és fizetés ellenében sértik meg a polgári egyenlőség alkotmányunkban rögzített alapelvét; a fasiszta gondolatiság szülte cigánybűnözés nyelvi és fogalmi leleményét pedig miniszteri legitimáció pecsételi el a mindennapi szóhasználatra.

6) Magyarország szégyene, és nemzeti romlásának drámai jele, hogy a fokozódóan komorodó tények tanúsága szerint a politikai elit mind kevésbé a cigányságot sújtó szegénység és a társadalmi lemaradás gettó- és bűnbakszemléletű értelmezése elleni küzdelemben jár az élen, hanem éppen ellenkezőleg: a cigányellenességnek a közbeszéd és a közgondolkozás előtti szabaddá tételében, a sündörgő rasszizmusnak a társadalomra való rászabadításában (a Pásztor-eset melletti újabb borzalmak között lásd pl. a cigányutálat rafinált formája, az ún. monoki modell iránti széles körű lelkesedést). Mindezt ráadásul egy olyan pillanatban, amikor a cigánymegvető indulatok egyre gyakrabban csúsznak át molotovkoktélos garázdaságokba is, és amikor a legkényesebben kellene őriznünk a mindennapok előítéletességei elleni küzdelemben keservesen elért apró eredményeinket (pl. a rendőrségi állományban tapasztalható rasszista előítéletek megfékezésére hozott intézkedések, vagy a náci szellemiséget terjesztő magyargárdás mételyre kimondott bírói ítélet tekintélyét).

7) Magyarország szégyene, és nemzeti romlásának drámai jele, hogy a nemzet egységét kifejező köztársasági elnök, aki tisztének legbensőbb lényegéből következően egyszersmind a nemzet leggyengébb és legelárvultabb tagjainak legfőbb szószólója is, ezekben a súlyos pillanatokban éppúgy hallgat, amint teszik azt az Uruktól és Megváltójuktól nyert parancs értelmében vele azonos szolgálatot hordozni köteles egyházaink is.

Lelkiismeretünk parancsának engedve felszólítjuk honfitársainkat, a kormányzó Szocialista Pártot és tagjait, a magyar kormányt, továbbá a politika és a közélet felelős tényezőit és az egyházakat, hogy hazánk és népünk üdvét szem előtt tartva tegyenek meg minden tőlük telhetőt a demokratikus és emberi jogok mindenkit azonosképpen védelmező érvényre juttatásáért. Magyarország rendészeti miniszterétől pedig külön is elvárjuk, hogy ragaszkodjon szilárdnak mondott eredeti erkölcsi álláspontjához, és véglegesen mentse fel tisztéből a feladatának ellátására meggyőzően alkalmatlanná vált Pásztor Albert rendőrkapitányt. Kifejezetten is bátorítjuk továbbá minden felebarátunkat, hogy legyen elkötelezett aktivistája a cigány mivoltukban megbélyegzett, megvetett honfitársaink emberi méltóságát elhozó állapotok, valamint az ide vezető feltételek nehéz, de polgárokhoz és humanistákhoz méltó áldozatvállalásban megvalósuló megteremtésének. Szívből kívánjuk, hogy Miskolc és Magyarország is mielőbb és egyértelműen szabaduljon meg a cigányság kirekesztésére ösztönző, az ilyen szellemiség előtt álló szentségi erejű tilalomfák kitépésére tett minapi kísérlet gyalázatától.

Budapest, 2009. február 5.

A Társulás a Cigány Méltóság Védelméért ügyvivői:

Bánlaky Pál szociológus a WJLF dékánja
Barna István, a WJLF főtitkára
Fátyol Éva theológa
Gábor György vallásfilozófus, egyetemi tanár
Iványi Gábor theológus, a WJLF rektora
Lakatos Anka theológa
Lukács Péter oktatáskutató, főiskolai tanár
Majsai Tamás theológus, a WJLF dékánja
Nagy Péter Tibor szociológus, egyetemi tanár

Köszönettel fogadjuk mindazok támogatását, akik csatlakoznak nyilatkozatunkhoz:

Online aláírásgyűjtés

Miután megadta a nevét, e-mail címét, foglalkozását, kapni fog egy hitelesítő e-mailt, hogy erősítse meg az aláírását. Kérjük, ügyeljen e-mail címének helyességére, annak érdekében, hogy sikeresen meg tudja kapni a hitelesítést.

Név (szükséges és meg fog jelenni):

E-mail (szükséges és nem fog megjelenni):

Foglalkozás (opcionális és meg fog jelenni):

Település (opcionális és meg fog jelenni):

35 aláírás:

Balogh Gyöngyi tanár Budapest

Balogh József Könyvtáros, CKÖ elnök Patapoklosi

Balogh Rodrigó színházrendező Simonfa

Beleznay Balazs David Film Rendezo Vancouver, British Columbia

Berki Judit szociálpolitikus Bátonyterenye

Czirok Péter Szeged

Derdák Tibor tanár Sajókaza

Dósa Valéria projektmenedzser Debrecen

dr. Horváth Ferenc a RROE elnöke Budapest

Fekete Orsolya szociális munkás Gyál

Gajdos Judit pszichológus Budapest

Glonczi László hallgató Tiszatardos

Harkányi Zsuzsann asszisztens Budapest

Jakubács László szociális munkás Szalonna

Kalányos László informatikus

Kalina Yvette tanár Budapest

Kartal Zsuzsa író Budapest

Kis Márta tanár Érd

Korányi Pál nyugdíjas Budapest

Lakhatás Iskolázottság Foglalkoztatottság közhasznú Egyesület Szeged

lazi andrás Tanuló Sajókaza

Lázi István szoc.ügyintéző Sajókaza

marczin orsolya

Mayer István fizikus, c. egyetemi tanár Budapest

Mezei Zoltán Dániel doku filmes Budapest

Molnár Krisztina Budapest

Molnár Zsuzsa utazásszervező és tanácsadó Budakeszi

Muhi László Informatikus Budaörs

Orsós Anna tanuló Sajókaza

Orsós János Dzsaj Bhím Közösség Hidas- Mánfa- Sajókaza

RadicsBéla emberjogi aktivista budapest

Szigeti Ildikó tanár Budapest

Tamás Attila emberjogi aktivista Miskolc

Várfalvi Attila politológus Budapest

Walter Anita tanár Nyékládháza

15 komment:

1 | Lázi András

2009. február 10. 11:04

Áláirtam a cigány méltóság  nyilatkozatát.

2 | Tóth Gergő

2009. február 10. 13:00

Nem egy mondatot kell kiragadni abból amit mondott, hanem az egészet kéne nézni… Csúsztattok, elferdítitek az igazságot… Az utóbbi 3 napban is volt  közterületen elkövetett rablás Miskolcon… kétszer gyereket raboltak ki… És nem is az eszkimók követték el, szóval foglalkozzatok csak a Sajókazán történtekkel, ne Miskolccal, vagy előtte gyertek ide megnézni mi itt a helyzet, ajánlom a délelőtti és esti órákat, főleg a Búza-tér, Király-utca, Avas környékét…

3 | DavidThorneSpider

2009. február 10. 13:23

Én nem vagyok Miskolci, de még Sajókazai sem. Mégis úgy gondolom, hogy igenis foglalkozni kell a cigány méltósággal, főleg ha már-már kezd nem is létezni. Tudom én, hogy világválság van és ilyenkor gyorsan a falhoz lehet szögezni cigányokat, zsidókat, melegeket. Tudom azt is, hogy minden jónak ők a megrontói. Ugyanakkor ne feledje kedves Tóth Gergő, ha Pásztor Albert kijelentéseit például London rendőr-főkapitányaként tette volna meg, akkor azonnali hatállyal eltávolították volna a teljes  államigazgatásból és nagy valószínűséggel örökre. Tehát miről maszatol Ön itten!?

4 | Tóth Gergő

2009. február 10. 14:35

És mire alapozod ezt? Hogy eltávolították volna? Csak megsúgom hogy több európai országban feljegyzik az elkövetők etnikumát, egyébként sem Londonban vagyunk hanem Magyarországon… Ha nem miskolci akkor mit okoskodik? Fogalma nincs a miskolci helyzetről.  A tényekkel pedig nem lehet vitatkozni ennyi… Ha például azt mondják h. magyar ember ölt, akkor minden magyar gyilkos? Van fehérgalléros bűnözés is mégse minden politikus adócsaló… Megélhetési bűnözés az bezzeg van… Belemagyaráznak minden hülyeséget ebbe…
Ha egy kis sérelem éri a cigányságot, akkor  mindenki sír, meg nácit kiállt kollektívan az egész magyarság raszszista, fasizsta, náci…
Ha a romák követnek el valamit, akkor pedig: a bűnnek nincs színe, a magyar is bűnöz, ettől a többi nem bűnöző…

5 | DavidThorneSpider

2009. február 10. 14:52

A kollektív kiáltásról Ön harsog… és meglehetősen zavarosan.

6 | Derdák Tibor

2009. február 11. 21:29

Nő a magyarbűnözés

Miklósi Gábor

Évek óta tartó nyomozás és vizsgálat után a rendőrség őrizetbe vette és kihallgatta Hunvald Györgyöt. Erzsébetváros polgármesterét hétrendbeli, különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen, bűnszervezet tagjaként, bűnsegédként elkövetett csalással gyanúsítják.
Az eset hírére kora este több száz tiltakozó gyűlt az önkormányzat Erzsébet körúti székháza elé. „Igenis van magyarbűnözés” – skandálta a tömeg. A transzparenseken „Elég a simlizésből!”, „Börtönbe a magyarmaffiával!” és „Le a magyarterrorral!” feliratok voltak olvashatók. A hasonló problémával küzdő kerületekben és vidéki városokban szintén spontán demonstrációk zajlottak.
A transzparenseken „Elég a simlizésből!”, „Börtönbe a magyarmaffiával!” és „Le a magyarterrorral!” feliratok voltak olvashatók.
Az indulatokat feltehetően tovább korbácsolja a friss hír, hogy Princz Gábort, akinek a bankvezetői tevékenysége a vádirat szerint 35 milliárd forintos kárt okozott, alig 3,6 millió forintos büntetésre ítélte a Legfelsőbb Bíróság. „Gyalázat, de tudtuk, hogy ez lesz: az elmúlt évtizedek legnagyobb magyarbűnözőjét magyar bíró cimborái aprópénz-büntetéssel engedik el” – fogalmazott a bíróság épülete előtt egy dühös járókelő.
„Ne csodálkozzon a magyarság, hogy mindenki bűnözőként tekint a tagjaira, amíg nem képes összefogni és kivetni magából a közvagyont herdáló, korrupt alakokat” – mondta este a nagykörúti emelvényen az egyik felszólaló.
Az MTV esti hírműsorában megszólaló szociálpszichológus szakértő megengedhetetlennek nevezte, hogy a magyarországi fehérgalléros bűnözés a közgondolkodásban mindinkább összekötődik az elkövetők magyar származásával. Ugyanakkor szerinte némiképp érthető a magyarellenes indulatok hevessége.
„A politikai és gazdasági elitet uraló magyarok felelőssége megkerülhetetlen. Az intézményes korrupción alapuló rendszer kulcspozícióiba saját, megbízható embereiket ültették, akik aztán szintén saját ismerőseikkel végeztették a piszkos munkát. Mivel ezek az illetők szinte mindig magyarok, a közvéleményben az évek során a teljes magyarságra égett rá a korrupció, a lopás, a simlisség stigmája” fogalmazott a szakértő.
A kerületi rendőrkapitány esti közleményében saját készítésű statisztikája alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy a városrészben a gazdasági bűnözés kizárólag a magyarok számlájára írható. A kapitányt először erkölcsi alapon felfüggesztették: egy felelős rendőri vezetőnek tisztában kell lennie azzal, hogy az állampolgárok származása és cselekedetei között nincs összefüggés, nyilatkozta Draskovics szakminiszter.
Mivel ezek az illetők szinte mindig magyarok, a közvéleményben lassan a teljes magyarságra égett rá a korrupció, a lopás, a simlisség stigmája
A gyors belső vizsgálat azonban kiderítette, hogy a gyanúsítottak maguk nyilatkoztak magyar származásukról. Mivel így a kapitány nem sértett törvényt, erkölcsi ok ide vagy oda, reggelre visszahelyezték a hivatalába.
Gyurcsány Ferenc elfogadta a vizsgálat eredményét, ugyanakkor hozzátette: magánemberként ezen a területen „jelentős érzékenységgel rendelkezik”. Egy, a miniszterelnök magánvéleményét ismerő forrás szerint Gyurcsány arra utalt, hogy amíg akad egyetlen magyar származású ember az országban, aki nem követett el súlyos gazdasági visszaélést, a magyarbűnözésre való utalgatás sértő és veszélyes, mert tovább élezi az etnikai ellentéteket. Azt, hogy Gyurcsány miniszterelnökként miért érzéketlen a magyarbűnözésre, egyelőre nem sikerült megtudni.
A vezető ellenzéki párt viszont, érzékelve hogy, a választók zöménél kezd betelni a pohár, azonnal reagált Hunvald letartóztatására. „Ki kell mondani: a magyar származású emberek által elkövetett súlyos gazdasági bűncselekmények száma aggasztó módon növekszik. A kormány lépjen fel a gazdasági bűnözés, a korrupció ellen ahelyett, hogy a magyar bűnelkövetőket mentegetné származásuk alapján.”

7 | Somosi

2009. február 14. 11:12

Ez lehet hogy így igaz, lehet hogy a károkozásuk is jóval nagyobb az átlagnál.. Engem mégis jobban bosszant mikor személyes sérelmemre követik el a bűnözést. Kifosztják a pincémet, szétszedik, elviszik a háziállataimat, a szőlőmet, a gyümölcsöst letarolják. Emellett ha nem akarom hogy a gyerek minden nap tetvesen jöjjön haza az ovodából, iskolából, hordjam őket naponta 10 km -re. Tehát nem elég hogy amiért megdolgoztam egyszer jól megadóztatják, másodszor is leveszik róla sápot !!!!
Bizony ezt nem öltönyösök csinálják !
Én azt mondom ha meg akarnak változni a romák,(természetesen meg kell jegyeznem ,amit sokan nem tesznek hozzá, és ezért vn sok felháborodás, nem szabad általánosítani !!! mert vannak tényleg becsületesek és tiszták is 5% -uk. ) nem feltétlenül azzal kéne kezdeniük hogy ledoktorálnak.
Az emberi viselkedés a tisztálkodás nem kimondottan pénz kérdése. Megnézném mi lenne az emberkével aki oda mer szólni egy romának, hogy az utolsó 500 ft-ját ne cigarettára költse hanem vegyen sampont belőle.
Hát igen csak meglincselnék.
Lásd még a tanár, ovónő veréseket szintén nem magyarok követik el.
Stb.
Amennyire joga van egy romának ragaszkodni ahhoz hogy ne különíthessék el őket iskolába ovodába, szerintem nekem ugyan olyan jogom van eldönteni, hogy húsz évi próbálkozás után akarom-e hogy összezárjanak velük.

8 | ka

2009. február 15. 18:55

Ezek nagyon nehéz kérdések. Sokat kell tennünk civileknek, hogy legyen remény a tényszerű nyomor felszámolására, hogy legyen elég akarat egymás elfogadására és a kölcsönös alkalmazkodásra. A helyzet valóban felháborító. Az jó, ha ki tudjuk engedni a gőzt. De ne fűtsük tovább a kazánt. Az emberi méltóság alapvető jogunk és lételemünk, ha indulatosak vagyunk, elveszítjük a saját méltóságunkat. Akkor a sértettség vesz rajtunk erőt, meg az önsajnálat. Legyen Gandi vagy Martin Luter vagy Jézus Krisztus a példakép. De akár Roger Schütz, ha tudjátok, ki volt ő.
Próbáljunk közvetlen környeetünkben békét teremteni és lehetőséget keresni a szolidaritásra, indulatok nélkül. Mindig lesznek, akik arra fognak törekedni, hogy megzavarják a békénket, de ne hagyjuk magunkat. Az a legnagyobb eredmény, ha nem haygjuk magunkat felháborítani. Persze, nem tudom felhozni magam jó példaként, én is sokszor kiakadok sok mindenen. De előbb-utóbb belátom, hogy az csak eltávolít a céltól. Ezért - bármennyire is tisztelem a kiáltvány megfogalmazóit és aláríróit, én most nem csatlakozom.

9 | Kumár

2009. február 17. 13:01

Van néhány Roma barátom.De a szegény ségük elenére,türik az elö iteleteket.Az is igaz hogy valoban tapasztalok, egy bünözésel foglalkoözo réteg jelen létét is.De ez Szociális kérdés,és a kormányok igencsak tehetnek a hejzetért.A jelenlegi meg  tet is ezért rendesen.Kel a fekete bárány.Zavarosban lehet halászni.

10 | Kumár

2009. február 24. 13:22

Minden emdernek jogavan a méltosághoz.Söt minden TEREMTMÉNYNEK(Áhimszá,Nemártás)És a Magyar alkotmányban bene is van.Álatvédelmi,Emberi jogokStb.Csak az embereknek kikel ezt követelni.Ez is szégyene a jelenlegi Politikai”elit”nek.Ezért nem csatlakozom az aláirok táborához.

11 | Megfigyelo

2009. március 1. 10:14

A  miskolci kapitany nem csak azt az egy miondatot mondta, hanem tobb, sulyosan alkotmanyserto megjegyzest is tett. Szegyen es gyalazat, hogy meg a helyen van!

12 | Kumár

2009. március 4. 14:09

Nem akarok, az anyaföldemen „LIBANONT”vagy „JUGOSZLÁVIÁT”ahol testvér népek kényszerültek egymás irtására.Nincs heje Polgár háborunak eben a hazában(másutsem) A civileknek öszekel tartani tisztelni,segiteni a egymást.De ehez az is kel hogy rátermet vezetöket tegyünk a magas polcra.És hanem teszi a dolgát mehet.

13 | A.Rostás Árpád

2011. november 18. 09:59

Tisztelt  Ernők Úr!

MEGHÍVÓ!

2010 december20-tol28ig tartandó karácsonyára!

Mindenkit -nagy-szeretettel meghívok a 168 éves Széchenyi Kastélyba.
Töltsenek ott -velem-és- a Gyerekekkel csodálatos napokat.
Hatalmas ősparkkal lehet lovagolni pecázni nagyokat sétálgatni-
műemlékeket nézegetni!
és lesz disznóvágás is!

:

meghívom önt kedves családját ismerősét- barátját
Ismerjék meg  a Somogyvári - Széchenyi Kastélyt
Gyerekek mindenkinek szívhez ölel ajándékokat készítünk közösen akik
megtisztelnek bennünket.

*Hogy ne a Karácsony legyen az év legszomorúbb időszaka annak, aki
szegény,
*Örömet szerezni másoknak a magunk boldogsága!*

*

Míg élek Szeretnék- alkotni és dicsőséget hozni Hazámra!Magyarországra!
Alkotni -Alkotni.- Alkotni -Tanulni- a -Nagy Mesterektől
Kossuth díjas és a kutatásaim által Nobel-Díjat kapni

Szeretném ,hogy a -Magyar- himnuszt a világba- mindenhol- ismerjék és
tudják,hogy honnan jöttem.
Büszke vagyok a Hazámra és akik máshol élnek a Világba a Hazájukat
sohasem felejtsék el honnan jöttek és a Magyar Himnuszt halva a
Szívüket mindig boldogság Telcse meg!Ne szégyelljék ,ha könnyek jönnek
a szemébe!

Rostás Árpád

06-30-4688935

Marcali Kossuth17

vandorasztalos@gmail.com

katedralis.rostas@gmail.com

Dr Muhi Klára 06-30 206 3931

-Elnök-Edit Asszony–06-30-345-1605

*Somogyvári Szeretet Karácsony*

*
vandorasztalos@gmail.com
r.muvesz@gmail.com

http://rostas.jimdo.com/porta/.....sestimmen/

http://www.marcaliportal.hu/in.....cle&i=

d=3D1352:hazaerkeztek-a-
nyaralo-kiscsillagok-&catid=
3D2:aktualis
http://videotar.mtv.hu/Videok/.....eknek.aspx

https://picasaweb.google.com/102599547347045925195/Vandorasztalos?authkey=Gv1sRgCPeUr4O8irD0lwE

Somogyvári Szeretet Karácsony

Az előzmények

2011 tavaszán Magyar Örökség díjjal tüntettek ki, s a díj átvételekor
arra gondoltam, szeretném visszaadni az enyéimnek mindazt, ami ezzel a
díjjal járhat.

Júliusban néhány segítőmmel közel 70 - többségében roma - állami
gondozott illetve szegény sorsú gyereknek szerveztem egy felzárkóztató
tábort, ahol ezek a gyerekek megismerkedhettek az asztalos és
fém-megmunkáló munka alapelemeivel. Sokan először voltak táborban
életükben,  először jártak Budapesten, sőt településük határain kívül
is.

A tábor fővédnökségét dr. Aáry-Lajos Tamás ombudsman vállalta fel, a
táborhelyet a Regatta Ifjúsági Szálló igazgatója, Gulyás József
ajánlotta fel, támogatta a KIM, a BKV, a Marcali Önkormányzat, a Paksi
Atomerőmű és a Mal ZRT. A tanárok többsége önkéntes volt. Készült egy
dokumentumfilm is a táborról Nem az én erőm címmel, melyet hamarosan
Magyar Televízió is bemutat.

Az én elképzelésem a táborral az volt, hogy a szakképzés gondolatának
középpontba állításával próbáljunk új irányt szabni a roma probléma
megoldásának. Hogy ne vesszen el egyetlen tehetséges gyerek sem, csak
azért mert szegény sorsú, vagy roma származású. S hogy segítsünk
ezeknek a gyerekeknek visszatalálni a megbecsült szakmunka világába,
adjunk nekik esélyt és példát mesterségből, emberségből. Mindebben
saját sorsom tanulságai vezettek, hiszen én is intézetben nevelkedtem,
s tudom milyen nehéz onnan kikapaszkodni.

A horányi tábor óta társaimmal, segítőimmel megalapítottuk a Rostás
Katedrális Alapítványt  (bejegyzése folyamatban). Az alapítvány
következő projektje  2012 tavasztól, a közel 180 éves Somogyvári
Kastély faburkolatainak felújítása az intézeti gyerekek részvételével,
egy komplex szakképző program keretében.

A  program

A december 20-28 között megrendezendő Somogyvári Szeretet Karácsonyán
90 fő vesz részt, 50 gyerek az Öreglaki társintézményből, további 20
gyerek illetve 20 felnőtt Somogy megye legrászorultabb közösségeiből
-, állami gondozottak, telepiek és idős szegény, magányos, sorsukra
hagyott  -, akiknek erőt adna, ha együtt díszíthetnék fel a
karácsonyfát a gyönyörű ősfákkal övezett Széchenyi Kastélyban.

Célunk, hogy ezek a gyerekek  és  idős emberek a karácsonyra való
közös felkészüléskor újra hasznosnak érezhessék magukat egy
szeretetteljes közegben. Együtt éljék meg a karácsony igazi lényegét,
a szeretetet, egymásra figyelést, egymás segítését, a Megváltó
születését. Az idősek  átadják a tapasztalatot a fiataloknak, hogy
csak a tanulás és elvégzett munka által válhatnak a társadalom számára
hasznossá.

Az 1 hetes bentlakásos, (teljes ellátással - napi ötszöri étkezéssel)
ünnepen ismerkedünk egymással, elvisszük vendégeinket  kirándulásra
megtekinteni Somogy szépségeit, ellátogatunk Budapestre, filmet
vetítünk, fát díszítünk, sportprogramot, tombolát szervezünk,
ajándékokat készítünk, azokkal megajándékozzuk egymást, vendégül
látjuk a helyi egyházközség tagjait.

Több magas rangú vendég - közéleti ember, politikus, művész - jelezte,
aki felzárkóztató programunkat figyelemmel kíséri, hogy szívesen lejön
Somogyvárra fát díszíteni, együtt ünnepelni, pl. Aáry-Lajos Tamás,
Szászfalvi László államtitkár, Balogh Zoltán államtitkár, Latorczai
Csaba helyettes államtitkár,  Gelencsér Attila Somogy Megyei Közgyűlés
elnöke, Móring József Somogyvár polgármestere, Gyarmati Lívia Kossuth
díjas rendező.

A somogyvári Szeretet Karácsonyáról rövid film is készül. A résztvevő
gyerekek meghívást kaptak a Magyar  Televízió karácsonyi műsorába is
betlehemi játékot előadni. Az eseményről több televíziós társaság,
többek között  a  Somogy és Kapos TV kíván tudósítani.

Az egy hét során hosszú távú felzárkóztató programunk szakmai
elemeiről sem feledkezünk meg.  Bemutatjuk a tavasztól induló
restauráló projekt tagjait, levetítjük a horányi táborban készült
filmet, melyben sok somogyvári gyerek is szerepel, ismerkedünk az 1835
óta többször átépült Széchenyi Kastély történetével, múltjával és
jelenével.

A Somogyvári Szeretet Karácsonya közadakozásból valósul meg.

Kérem, támogassa programunkat, ha van rá módja és lehetősége!

Nekünk szánt adományaikat együttműködő partnerünk a „Közép-budai ÖPVE”
fogadja a 17000019-12126747 számlaszámon. Közlemény rovatban kérjük
megjegyezni: Somogyvári Szeretet Karácsony

Hogy ne a Karácsony legyen az év legszomorúbb időszaka annak, aki
szegény, árva, vagy rászorult!

Örömet szerezni másoknak a magunk boldogsága!

Rostás Árpád vándorasztalos

Magyar Örökség díjas Életművész

Budapest- Asztalos

Asztalosok nagydíjas

Mindenkinek azt kívánom ,hogy álmuk vágyuk teljesüljön váljanak valóra.!

Ha Tudok bármiben segíteni Asztalos munkába restaurálásba Építészetbe
kivitelezésbe kérem keresni szíveskedjen! A Világba mindenhová
elmegyek értékeket menteni.
Ez lehet tető, Hintó ,Kastély, Templom stb

14 | A.Rostás Árpád

2011. december 15. 22:01

MEGHÍVÓ!

168ÉVES

SZÉCHÉNYI KASTÉLYBA KARÁCSONYI ÜNNEPÉLYÉRE!

Tisztelt hölgyem-Uram!

Rostás Árpád vagyok!

Szeretném felkérni -és eltudná e vállalni
azt ,hogy gyerekekhez eltudna

jönni és velük együtt lenni .beszélgetni
velük,ünnepelni!

Szeretném önnek azt az érzést vissza adni
amikor ön kapott ajándékot a
szüleitől szerelmétől-vagy mikor a szeme
fénye- gyermeke megszületett
és az ölébe vette szeretném vissza adni ön
számára azt az érzést.

ezek- a gyerekek sajnos ezt nem tudják
átérezni! kérem.ha teheti
támogatni szíveskedjen és sok szeretettel várjuk

Ezúton írásban és ismételten szeretném megköszönni az általam nyáron

Horányban szervezett felzárkóztató tábor létrejöttét segítő Jó szándékát-erőt!

Mint azt Ön is tudja, a táborról film is készült, melynek egy

példányát sok szeretettel mellékelten megküldök Önnek.

Egyben szeretném megragadni az alkalmat, és mellékelten megküldöm a

Somogyvári Szeretet Karácsony ismertetését.

Kérem, olvassa el  tervezetünket, és amennyiben Ön is egyetért annak

üzenetével, nehéz sorsú gyermekek és idősek számára emlékezetes

karácsony megrendezésének fontosságával, kérem  támogassa ügyünket!

A 90 fő elhelyezését és ellátását napi ötszöri meleg étkeztetéssel a

december 20-28 közötti időszakra. Ezen összeg finanszírozásához

szeretném az Önök pénzbeli támogatását kérni.

Mielőbbi válaszukban és támogatásukban reménykedve,

Maradok Tisztelettel

Rostás Árpád

vándorasztalos
06-30-4688935

A Somogyvári Szeretet Karácsonya közadakozásból valósulna- meg.

Kérem, támogassa programunkat, ha van rá módja és lehetősége!

Mindenkinek azt kívánom ,hogy álmuk vágyuk teljesüljön váljanak valóra.!

Nekünk szánt adományaikat együttműködő partnerünk a „Közép-budai ÖPVE”

fogadja a 17000019-12126747 számlaszámon. Közlemény rovatban kérjük
megjegyezni: Somogyvári Szeretet Karácsony

Hogy ne a Karácsony legyen az év legszomorúbb időszaka annak, aki

szegény, árva, vagy rászorult!

Örömet szerezni másoknak a magunk boldogsága!

Kérem ,hogy tegyék meg ,hogy önökkel együtt tudjuk átadni ezt i kis szeretetet.

Ahhoz ,hogy 90 személynek örömöt tudjunk közösen szerezni már-csak

Somogyvári Szeretet Karácsony

Az előzmények

2011 tavaszán Magyar Örökség díjjal tüntettek ki, s a díj átvételekor

arra gondoltam, szeretném visszaadni az enyéimnek mindazt, ami ezzel a
díjjal járhat.

Júliusban néhány segítőmmel közel 70 - többségében roma - állami

gondozott illetve szegény sorsú gyereknek szerveztem egy felzárkóztató

tábort, ahol ezek a gyerekek megismerkedhettek az asztalos és

fém-megmunkáló munka alapelemeivel. Sokan először voltak táborban

életükben,  először jártak Budapesten, sőt településük határain kívül

is.

támogatta a KIM, a BKV, a Marcali Önkormányzat, a Paksi

Atomerőmű és a Mal ZRT. A tanárok többsége önkéntes volt. Készült egy

dokumentumfilm is a táborról Nem az én erőm címmel, melyet hamarosan a

Magyar Televízió is bemutat.

Az én elképzelésem a táborral az volt, hogy a szakképzés gondolatának

középpontba állításával próbáljunk új irányt szabni a roma probléma

megoldásának. Hogy ne vesszen el egyetlen tehetséges gyerek sem, csak

azért mert szegény sorsú, vagy roma származású. S hogy segítsünk

ezeknek a gyerekeknek visszatalálni a megbecsült szakmunka világába,

adjunk nekik esélyt és példát mesterségből, emberségből. Mindebben

saját sorsom tanulságai vezettek, hiszen én is intézetben nevelkedtem,

s tudom milyen nehéz onnan kikapaszkodni.

A horányi tábor óta társaimmal, segítőimmel megalapítottuk a Rostás

Katedrális Alapítványt  (bejegyzése folyamatban). Az alapítvány

következő projektje  2012 tavasztól, a közel 180 éves Somogyvári

Kastély faburkolatainak felújítása az intézeti gyerekek részvételével,

egy komplex szakképző program keretében.

A  program

A december 20-28 között megrendezendő Somogyvári Szeretet Karácsonyán

90 fő vesz részt, 50 gyerek az Öreglaki társintézményből, további 20

gyerek illetve 20 felnőtt Somogy megye legrászorultabb közösségeiből

-, állami gondozottak, telepiek és idős szegény, magányos, sorsukra

hagyott  -, akiknek erőt adna, ha együtt díszíthetnék fel a

karácsonyfát a gyönyörű ősfákkal övezett Széchenyi Kastélyban.

Célunk, hogy ezek a gyerekek  és  idős emberek a karácsonyra való

közös felkészüléskor újra hasznosnak érezhessék magukat egy

szeretetteljes közegben. Együtt éljék meg a karácsony igazi lényegét,

a szeretetet, egymásra figyelést, egymás segítését, a Megváltó

születését. Az idősek  átadják a tapasztalatot a fiataloknak, hogy

csak a tanulás és elvégzett munka által válhatnak a társadalom számára

hasznossá.

A Karácsonyi rendezvényen 4 napos forgatás lesz készül egy dokumentum
film amit kérnek ki Brüsszelbe is!  a Parlamentbe  Vidékfejlesztés
Miniszter fogad bennünket!

Az 1 hetes bentlakásos, (teljes ellátással - napi ötszöri étkezéssel)

ünnep programjai:

vendégeink  kirándulás keretében megtekintik Somogy szépségeit,

filmvetítés, fadíszítés, sportprogram, tombola ,

Botos András ökölvívó és Mújdricza Péter építész beszámolói

Kósz Gyöngyi zongora művész műsora

Sáfány Mónika,-Tolcsfay- Művész Úr-közös előadása

Őze Áron és Művész társai

ajándékkészítés, egymás megajándékozása,

beszélgetés  a helyi egyházközség tagjaival.

Budapesti kirándulás ( parlament meglátogatása, cirkuszi előadás,

állatkert megtekintése

beszélgetés a 2011 Miss World Hungary győztesével

Püski Sándor által Puskás Ferencről készített kép átadása  a Puskás

Akadémia , Buzánszky Jenő részére. A képet Szunai Miklós az Emberi

Méltóság tanácsa főtitkára adja át.

Több magas rangú vendég - közéleti ember, politikus, művész - jelezte,

aki felzárkóztató programunkat figyelemmel kíséri, hogy szívesen lejön

Somogyvárra fát díszíteni, együtt ünnepelni,  DR VÖRÖS TAMÁS

CÍMZETES JEGYZŐ,- DR KÉKÉI ZOLTÁN CÍMZETES JEGYZŐ-

DR SÍVÓNÉ KISS EDIT,HUDRA JÓZSEF,-DARÓCZI JOKA,

elnöke, Móring József Somogyvár polgármestere, Gyarmati Lívia Kossuth

díjas rendező.

A somogyvári Szeretet Karácsonyáról rövid film is készül. A résztvevő

gyerekek meghívást kaptak a Magyar  Televízió karácsonyi műsorába is

betlehemi játékot előadni. Az eseményről több televíziós társaság,

többek között  a  Somogy és Kapos TV kíván tudósítani.

Az egy hét során hosszú távú felzárkóztató programunk szakmai

elemeiről sem feledkezünk meg.  Bemutatjuk a tavasztól induló

restauráló projekt tagjait, levetítjük a horányi táborban készült

filmet, melyben sok somogyvári gyerek is szerepel, ismerkedünk az 1835

óta többször átépült Széchenyi Kastély történetével, múltjával és

jelenével.

Rostás Árpád vándorasztalos

Somogyvári Szeretet Karácsony

Az előzmények

2011 tavaszán Magyar Örökség díjjal tüntettek ki, s a díj átvételekor

arra gondoltam, szeretném visszaadni az enyéimnek mindazt, ami ezzel a

díjjal járhat.

Júliusban néhány segítőmmel közel 70 - többségében roma - állami

gondozott illetve szegény sorsú gyereknek szerveztem egy felzárkóztató

tábort, ahol ezek a gyerekek megismerkedhettek az asztalos és

fém-megmunkáló munka alapelemeivel. Sokan először voltak táborban

életükben,  először jártak Budapesten, sőt településük határain kívül

is.

A tábor fővédnökségét dr. Aáry-Lajos Tamás ombudsman vállalta fel, a

táborhelyet a Regatta Ifjúsági Szálló igazgatója, Gulyás József

ajánlotta fel, támogatta a KIM, a BKV, a Marcali Önkormányzat, a Paksi

Atomerőmű és a Mal ZRT. A tanárok többsége önkéntes volt. Készült egy

dokumentumfilm is a táborról Nem az én erőm címmel, melyet hamarosan a

Magyar Televízió is bemutat.

Az én elképzelésem a táborral az volt, hogy a szakképzés gondolatának

középpontba állításával próbáljunk új irányt szabni a roma probléma

megoldásának. Hogy ne vesszen el egyetlen tehetséges gyerek sem, csak

azért mert szegény sorsú, vagy roma származású. S hogy segítsünk

ezeknek a gyerekeknek visszatalálni a megbecsült szakmunka világába,

adjunk nekik esélyt és példát mesterségből, emberségből. Mindebben

saját sorsom tanulságai vezettek, hiszen én is intézetben nevelkedtem,

s tudom milyen nehéz onnan kikapaszkodni.

A horányi tábor óta társaimmal, segítőimmel megalapítottuk a Rostás

Katedrális Alapítványt  (bejegyzése folyamatban). Az alapítvány

következő projektje  2012 tavasztól, a közel 180 éves Somogyvári

Kastély faburkolatainak felújítása az intézeti gyerekek részvételével,

egy komplex szakképző program keretében.

A  program

A december 20-28 között megrendezendő Somogyvári Szeretet Karácsonyán

90 fő vesz részt, 50 gyerek az Öreglaki társintézményből, további 20

gyerek illetve 20 felnőtt Somogy megye legrászorultabb közösségeiből

-, állami gondozottak, telepiek és idős szegény, magányos, sorsukra

hagyott  -, akiknek erőt adna, ha együtt díszíthetnék fel a

karácsonyfát a gyönyörű ősfákkal övezett Széchenyi Kastélyban.

Célunk, hogy ezek a gyerekek  és  idős emberek a karácsonyra való

közös felkészüléskor újra hasznosnak érezhessék magukat egy

szeretetteljes közegben. Együtt éljék meg a karácsony igazi lényegét,

a szeretetet, egymásra figyelést, egymás segítését, a Megváltó

születését. Az idősek  átadják a tapasztalatot a fiataloknak, hogy

csak a tanulás és elvégzett munka által válhatnak a társadalom számára

hasznossá.

Az 1 hetes bentlakásos, (teljes ellátással - napi ötszöri étkezéssel)

ünnep programjai:

vendégeink  kirándulás keretében megtekintik Somogy szépségeit,

filmvetítés, fadíszítés, sportprogram, tombola ,

Botos András ökölvívó és Mújdricza Péter építész beszámolói

Kósz Gyöngyi zongora művész műsora

ajándékkészítés, egymás megajándékozása,

beszélgetés  a helyi egyházközség tagjaival.

Budapesti kirándulás ( parlament meglátogatása, cirkuszi előadás,

állatkert megtekintése

beszélgetés a 2011 Miss World Hungary győztesével

Püski Sándor által Puskás Ferencről készített kép átadása  a Puskás

Akadémia , Buzánszky Jenő részére. A képet Szunai Miklós az Emberi

Méltóság tanácsa főtitkára adja át.

Több magas rangú vendég - közéleti ember, politikus, művész - jelezte,

aki felzárkóztató programunkat figyelemmel kíséri, hogy szívesen lejön

Somogyvárra fát díszíteni, együtt ünnepelni, pl. Aáry-Lajos Tamás,

Szászfalvi László államtitkár, Balogh Zoltán államtitkár, Latorczai

Csaba helyettes államtitkár,  Gelencsér Attila Somogy Megyei Közgyűlés

elnöke, Móring József Somogyvár polgármestere, Gyarmati Lívia Kossuth

díjas rendező.

A somogyvári Szeretet Karácsonyáról rövid film is készül. A résztvevő

gyerekek meghívást kaptak a Magyar  Televízió karácsonyi műsorába is

betlehemi játékot előadni. Az eseményről több televíziós társaság,

többek között  a  Somogy és Kapos TV kíván tudósítani.

Az egy hét során hosszú távú felzárkóztató programunk szakmai

elemeiről sem feledkezünk meg.  Bemutatjuk a tavasztól induló

restauráló projekt tagjait, levetítjük a horányi táborban készült

filmet, melyben sok somogyvári gyerek is szerepel, ismerkedünk az 1835

óta többször átépült Széchenyi Kastély történetével, múltjával és

jelenével.

Rostás Árpád Vándorasztalos
MAGYAR ÖRÖKSÉGDÍJAS- ÉLETMŰVÉSZ,-BUDAPEST ASZTALOSA!,
06-30-4688935

http://www.rostasmuvesz.hu

http://www.civilfilm.com/searc.....orasztalos

Szeretném a segítségemet szolgáltatásomat felajánlani
Restaurálást asztalos munkákat!

15 | A.Rostás Árpád

2011. december 30. 20:30

Tisztelt Magyar Emberek!
>>>
>>>
>>>
>>>   Áldott karácsonyi ünneplést kívánok:
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>   Áldott békés ünnepeket boldog  új évet kívánok mindenkinek
>>>
>>> Tisztelettel Rostás Árpád
>>>
>>> Telefon szám: 06-30-4688935
>>>
>>> vandorasztalos@gmail.com
>>> http://www.rostasmuvesz.hu
>>>
>>>
>>>
>>> KÖSZÖNŐM MINDENKINEK AZT AZ ERŐT AMIT KAPTAM A GYEREKEK NEVÉBEN IS
>>> HULLÓ CSALIGÓT!
>>>
>>> AZOK A GYEREKEK AKIK SZÜLŐK NÉLKÜL ÜNNEPELTEK NEM VOLT KI MAGÁHOZ
>>> TUDJA ÖLELNI MI EZT KÖZÖSEN PRÓBÁLTUK MEGADNI!
>>>
>>> 150 SZEMÉLYT KERESTEM MEG ÉS
>>>  A 151.EMBER SEGÍTETT
>>>
>>> 500LEVELET KÜLDTEM EL
>>>  NÉVRE SZÓLÓAN média SZEMÉLYISÉGEKNEK CELEBEKNEK-
>>> SZTÁROKNAK
>>> CICKÁNY VEZETŐKNEK-140 cigány szervezeteknek-
>>>  EZEKBŐL SENKIKEM VÁLASZOLT NEM VOLT RÁNK
>>> KÍVÁNCSIAK!
>>>
>>>
>>> EBBŐL EGY SEM VÁLASZOLT MINDENKIT MEGÉRTEK MERT EZ NEM HIR ÉS CÉL DE
>>> AZT GONDOLOM EGY KIS MAGYARORSZÁG SZEGLETÉBEN VAN EGY KASTÉLY AMI168
>>> ÉVES SZÉCHÉNYI ÉS BÜSZKE VAGYOK ARRA ,HOGY TUDTAM EGY KIS ÖRÖK EMLÉKET
>>> ÖRÖMÖT VARÁZSOLNI A SZÍVÜKBE.
>>>
>>>
>>> VOLTUNK A PARLAMENTBE, ÁLLATKERTBE-CIRKUSZBA-BANGÓ MARGIT ÉTTERMÉBE VENDÉGKÉNT.
>>>
>>> GYEREKEK VERONIKA 4-ÉVES ZSANETT-5 ÉVES LACIKA 5 ÉVES MINDENKINEK
>>> KÖSZÖNI AZ ÖRÖK EMLÉKET ÉS SZÉP EGÉSZSÉGES BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK
>>> KÖZÖSEN!
>>>
>>> AZT AZ ÜZENETET KÜLDÖM AMIT A GYEREKEK KÜLDENEK MINDENKINEK.
>>>
>>>
>>> TUDOM EZ NEM HIR!
>>> AZ ESEMÉNYRŐL KÉSZÜL EGY DOKUMENTUM FILM AMIBŐL KÜLDŐK MINDENKINEK HA KÉRI.
>>>
>>> Asztalosmunkában restaurálásban szívesen álok rendelkezésükre!
>>>
>>> Tisztelettel Rostás Árpád Magyar Örökségdíjas Életművész

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

Technikai szám:

2453 (Ha szeretnéd közösségünknek adód egy százalékát felajánlani, akkor szükséged lesz erre a technikai-számra.)

Közösségünk 1. rész

Közösségünk (1. rész)
A Dzsaj Bhím egy vidám köszöntés, tízmillió indiai így köszön egymásnak. Ők a dalitok. Büszke közösség, amelynek a múltban nagyon nehéz sors jutott. Szüleik, nagyszüleik mind halmozottan hátrányos helyzetű emberek voltak, s még ma is sokuknak naponta szembe kell nézni a kiszolgáltatottsággal.
Őseik több mint egy évezreden át a társadalom számkivetettjeiként éltek: mindenki irtózott attól, hogy megérintse őket. Mások a közelségüket is elkerülték, mert még az árnyékukat is szennyezőnek gondolták. Ha jártak iskolába, külön ültették őket, ha kaptak munkát, mindig a legpiszkosabb, legrosszabbul fizető munka volt az övék.

Közösségünk 2. rész

Közösségünk (2. rész)
A köszönésükkel - Dzsaj Bhím - arra emlékeztetik egymást, hogy ötvenhatban sikerrel megvívták a maguk forradalmát az emberi jogaikért. Szent ügy az övék, megdobbantja a mi szívünket is, mivel mi is találkozunk lenézéssel, elkülönítéssel. Mi is szeretnénk magunk mögött tudni a hátrányos megkülönböztetést.
A dalitok története olyan, mint egy mese.

Közösségünk 3. rész

Közösségünk (3. rész)
Élt egyszer száz évvel ezelőtt egy népes családban egy tizenhét éves érinthetetlen fiú, a neve Bhím. A 14 testvér közül ő volt a legkisebb, de kitűnt közülük, vágott az esze, mint a beretva. Felfigyelt rá egy dúsgazdag mahárádzsa, látta, hogy milyen szegény, s ösztöndíjat adott neki, hogy tanuljon. Bhím tudta, hogy az otthoni iskolákban csak előítélet és elkülönítés várna rá, ezért elindult világgá. Eljutott Londonba, New Yorkba, és minden tudományos fokozatot megszerzett. Már Dr. Ámbédkarnak hívták, amikor hazament, hogy ügyvédként szolgálja az övéit.

Közösségünk 4. rész

Közösségünk (4. rész)
Ámde otthon még mindig érinthetetlennek számított a hindú vallás szent könyvei szerint. Ezért összehívta a barátait, és mindenki szeme láttára elégette a Manu törvénykönyve című hindú szentiratot, amelyben írva vagyon, hogy a hindúk nézzék le az érinthetetleneket. Polgárjogi harcos lett belőle és egyre nagyobb tekintélye volt szerte az országban. Amikor India 1947-ben elnyerte függetlenségét, ő lett az igazságügyminiszter. Rábízták, hogy írja meg az ország alkotmányát. Beleírta abba, hogy a diszkrimináció tilos.

Közösségünk 5. rész

Közösségünk (5. rész)
A dalitok öreg korában megbecsülésük jeléül Dr. Bábászáhébnek (apámuramnak) szólították. Ő azonban szomorúan látta, hogy bár mindenki tiszteli őt is, a törvényeit is, a hátrányos megkülönböztetés bizony továbbra is fönnmaradt. Ekkor elhatározta, hogy szellemi kiutat mutat az embereknek. Mivel az ítéleteinket a hitünk határozza meg, vallási fogadalmat tett: „hindúnak születtem, de nem fogok hindúként meghalni”. Elhagyta a vallást, amely annyi szenvedést és megaláztatást hozott az érinthetetleneknek, a ma már dalitoknak.

Közösségünk 6. rész

Közösségünk (6. rész)
Sokat tanulmányozta a világ összes hitét. Olyan hitet keresett, amely egybehangzik a józan ésszel, a modern tudománnyal, és amely szabadságot, egyenlőséget, testvériséget hirdet az emberek között. Úgy döntött: a 2500 évvel azelőtt élt indiai királyfi útját követi: Buddha követője lesz. A dalitok sorsán ezzel fordított a legnagyobbat, hiszen Buddhát világszerte tisztelik, s e híres fiára egész India méltán büszke. Dr. Ámbédkar megmutatta tehát, hogy mindannyian választhatjuk a megbecsültség útját: az ember változtathat a sorsán. A nagy szertartásra százezrek követték Ámbédkart Nágpúr városába 1956 októberében. Ez lett a buddhizmus újjászületése Indiában. „Apámuram” hat hét múlva meghalt.

Közösségünk 7. rész

Közösségünk (7. rész)
Akik akkor ővele együtt új világlátást fogadtak, ma nagymamák és nagypapák. Unokáik ma már annyian vannak, mint Magyarország egész lakossága. Követik Ámbédkar példáját: a legnagyobb nehézségeket is vállalják, hogy tanulhassanak, és élhessenek emberi jogaikkal.

Az összes rész egyben

Közösségünk

 • hattyu: Elnézést de ez nem Bogdán József A vajdasági papköltőről itt talál infot
 • Mikrobi: Derdák úr, Prohászka és XII. Pius nem volt antiszemita, ön viszont hazudik, közpénzt lop és provokálja a tisztességes embereket. Ha a Katoli
 • Bódi Roland: Boldogat Ámbédkárnak születésnapja alkalmából!!!
 • Lázi András: Boldog születés napot kíván a 10. gimi osztály!!!!!
 • február: Jól mongya hogy ezt nem szabadna,csak már ott tartunk teljesen természetes lett a megnyilvánulásban hogy te oda valo vagy cigány vagy stb stb...

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Elnök: Orsós János

  Cím:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon:
  +36-30-830-20-29, +36-30-866-32-04

  Levelezési cím:
  3510 Miskolc, PF: 567

  A Dzsaj Bhím Triratna Közösség számlaszáma:
  Raiffeisen Bank, 12001008-00156776-00100009

Mottó

Taníttass, lelkesíts és szervezkedj! (Dr. Ámbédkar)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Vilmos nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 16
 • Mai oldal-megtekintések: 22
 • Összes látogató: 199500
 • Összes oldal-megtekintés: 2657071