Dzsaj Bhím Közösség

Karuná stratégia

2009.04.11. Kategorizálva: Címlap, Közösség      Címkézve: ,

Buddha legnagyobb cselekedete az, hogy megmondta a világnak: csak úgy lehet rajta javítani, ha az ember tudatát, a világ gondolkozásmódját változtatjuk meg.
(Dr B. R. Ámbédkar, dalit vezető és az első indiai igazságügyi miniszter)

Célkitűzésünk

Telepítsd a Flash Playert a lejátszáshoz!

Büszkék vagyunk, hogy támogathatjuk a dalitok társadalmi fölemelkedésének mozgalmát Mahárástra szövetségi államban

Olyan világról álmodunk, ahol nincs előítélet, ahol minden emberi lény kiteljesítheti magát származására és meggyőződésére tekintet nélkül.

Küldetésünk

Dél-Ázsiában a leghátrányosabb helyzetű gyermekeket, asszonyokat és férfiakat támogatjuk és helyzetbe hozzuk, hogy ne nélkülözzenek, hogy élhessenek a jogaikkal, hogy a társadalom teljes értékű résztvevői legyenek.

Értékeink

Buddhista szervezet vagyunk: elkötelezettek az emberi fejlődés iránt, küzdünk a tudatlansággal és az előítélettel szemben, mert ezek tartják az embereket a szegénység fogságában.

Munkánkban a következő értékek vezérelnek:

 • Az együttérzés és a bölcsesség alapvető buddhista elvei.
 • Minden emberben ott van a növekedés és a fejlődés lehetősége.
 • Hatékony társadalmi változás csakis az egyén átalakítása útján lehetséges.
 • Mások iránti türelem, becsület, tisztelet, átláthatóság és világos beszéd.
 • Szakértelem, és az oktatás, tanulás iránti elkötelezettség.

Stratégiai céljaink 2009-2013

A Karuna 30. évébe lép. Büszkék vagyunk sikereinkre a dalitok felemelkedésének segítésében, különösen India nyugati szövetségi államában Mahárástrában, ahol Dr. Ámbédkar követői élnek. Értékes buddhista kulturális hagyományok őrzésében segítünk északon, a Himalája hegyei között. Csak 2008-ban 375.000 asszony, férfi és gyermek számára nyújtottunk segítséget, hogy változtasson az életén. Dél-Ázsiában azonban negyedmilliárd ember viseli az „érinthetetlen” vagy a „törzsi” szégyen-bélyeget. A kitaszítottság és a nyomor adatai arra sarkallnak minket, hogy jelentősen növeljük tevékenységünket. Ennek érdekében keressük szövetségeseinket és támogatóinkat. Az egyén átalakulása társadalmi változáshoz vezet, buddhista hitünk szerint ez békés forradalmat eredményezhet.

A következő ötéves tervünk:

1. Elmélyítjük és kiterjesztjük eddigi tevékenységeinket:

 • Dalit és törzsi programokat indítunk. India „Borsod és Szabolcs megyéiben” tehát Uttar Pradés, Bihár és Orisza szövetségi államokban építünk arra, hogy megoszthatjuk a közösségi tapasztalatainkat.
 • India északi szomszédságában, Nepálban, Bangládésben, Bhutánban és Tibetben az ősi kultúrák megőrzése révén egyéni és társadalmi változásokért dolgozunk.
 • Szorosabbra szőjük a szálakat szövetségeseinkkel, mert a közös küzdelem gyorsabb és mélyebb változásokat idéz elő, mint a magányos munkálkodás.
 • Az asszonyokat mindenhol helyzetbe hozzuk, hogy változásokat idézzenek elő, és vezetők lehessenek a közösségeikben.

2. Hatékonyabban dolgozunk:

 • Bátorítjuk és serkentjük a tudati változást a hozzáállásban, a viselkedésben és a bizalomban, ami képessé teszi a partnereinket, hogy valós változást vigyenek végbe a viszonyaikban.
 • Építjük partner szervezeteink teherbíró képességét, mert a gondolkodásmód megváltoztatása következtében föl kell készülni a társadalom átalakulására.
 • Biztosak akarunk lenni abban, hogy minden olyan projekt és partner szervezet, amely Karuna támogatást élvez, fel fog lépni a társadalmi kirekesztéssel szemben – akár kaszt, akár etnikum alapján különböztetnek meg embereket, akár azon az alapon, hogy férfiak-e vagy nők.
 • Hűségesen kitartunk a TBMSG és a Bahujan Hitay mellett, segítünk nekik értékelni projektjeiket, és tartósítani sikereiket.
 • Segítjük partnereinket, hogy önállóan is tudjanak forrásokat szerezni, hogy kellő önbizalommal és függetlenséggel lépjenek föl a társadalmi változásokért.
 • Erősen támogatjuk azokat a projekteket, amelyeket a célcsoport tagjai vezetnek, hiszen ők jeleníthetik meg legjobban a közösségben a személyes és társadalmi változást.

3. Egyre több mindent finanszírozunk, ezért erősítjük a kapcsolatot a Karuna támogatóival:

 • 2010-re már csak projektek alapján finanszírozunk, így teljes átláthatóság jön létre a támogatóktól a Karunán át a partnerekig és a célcsoportokig.
 • Monitorozzuk és értékeljük a projekteket, hogy megalapozott bizonyítékaink legyenek a Karuna munkájának társadalmi hatásáról, és a hitünk szerint a tudati változástól a társadalmi változásig ívelő megközelítés értékéről.
 • Eljuttatjuk ezeket a bizonyítékokat a támogatókhoz, a fejlesztési ügynökségünkhöz és a DFID-hez.
 • Pályázatokhoz is egyre inkább hozzásegítjük a kiírásoknak megfelelő partnereinket, és ilyen lehetőségekhez új partnereket is keresünk.
 • Támogatóinkkal rendszeres, személyes, bizalmi kapcsolatokat építünk ki.
 • Telepítsd a Flash Playert a lejátszáshoz!

  Ösztökéljük a nyugati buddhistákat, hogy lépjenek közösségre evvel a társadalmi elkötelezettségű buddhista mozgalommal, amely gyökeresen megváltoztatja emberek életét Dél-Ázsiában

  Ösztökéljük a Nyugati Buddhista Rend Barátait és a szélesebb buddhista világot, hogy közösséget találjanak e sajátos elkötelezett buddhizmussal, hogy gyökeres változásokat lehessen elérni az emberek életében Dél-Ázsiában.

4. Javítunk a hozzáértésünkön, a csapatmunkán és a belső rendszereinken:

 • Olyan vezetési struktúrát építünk, amely a felelősségen és a világos elszámoltathatóságon alapszik.
 • Tovább képezzük a kollégáinkat mindazokon a területeken, ahol hatékonynak kell lennünk.
 • 2011-ig újraszervezzük és automatizáljuk a hivatalunkat, a pénzügyi ügyintézésünket és az informatikai rendszerünket.
 • Teljesítmény-bérezésre térünk át 2010-re.

5. Elmélyítjük a buddhista gyakorlatot, s ennek érdekében a Karuna csapatát fejlesztjük:

 • Szervezetünk növekedésének ütemében újra és újra hozzáigazítjuk működésünket a Nyolcrétű Nemes Ösvény ötödik tagjához („Tisztes Megélhetés”), mely a Karuna éthoszának alapja.
 • Támogatjuk, hogy a csapatunk tagjai lakóközösségben éljenek. Tudatosan és szervezetten segítünk azoknak is, akik nem így laknak, hogy ettől függetlenül ők is teljes értékű csapattagok legyenek.
 • Minden csapattagnak segítünk abban, hogy elmélyítse a buddhista tanítások megértését és gyakorlását, így pl. támogatjuk a rendi avatásra készülőket.
 • Megalkotunk egy személyzeti szabályzatot a fizetésekről, a munkaviszonyról, a toborzásról 2011-ig a brit törvényeknek és a Karuna sajátos értékeinek megfelelően.

Forrás: FWBO and TBMSG News

Fordította: Derdák Tibor

1 komment:

1 | KUMÁR

2009. július 31. 11:57

A magyarországi cigány,telepekre is ráférne a Buddhi miszios munka.
Ithol is van mit tenni böven.
De azért sok sikert.
KUMÁR.

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

Technikai szám:

2453 (Ha szeretnéd közösségünknek adód egy százalékát felajánlani, akkor szükséged lesz erre a technikai-számra.)

Közösségünk 1. rész

Közösségünk (1. rész)
A Dzsaj Bhím egy vidám köszöntés, tízmillió indiai így köszön egymásnak. Ők a dalitok. Büszke közösség, amelynek a múltban nagyon nehéz sors jutott. Szüleik, nagyszüleik mind halmozottan hátrányos helyzetű emberek voltak, s még ma is sokuknak naponta szembe kell nézni a kiszolgáltatottsággal.
Őseik több mint egy évezreden át a társadalom számkivetettjeiként éltek: mindenki irtózott attól, hogy megérintse őket. Mások a közelségüket is elkerülték, mert még az árnyékukat is szennyezőnek gondolták. Ha jártak iskolába, külön ültették őket, ha kaptak munkát, mindig a legpiszkosabb, legrosszabbul fizető munka volt az övék.

Közösségünk 2. rész

Közösségünk (2. rész)
A köszönésükkel - Dzsaj Bhím - arra emlékeztetik egymást, hogy ötvenhatban sikerrel megvívták a maguk forradalmát az emberi jogaikért. Szent ügy az övék, megdobbantja a mi szívünket is, mivel mi is találkozunk lenézéssel, elkülönítéssel. Mi is szeretnénk magunk mögött tudni a hátrányos megkülönböztetést.
A dalitok története olyan, mint egy mese.

Közösségünk 3. rész

Közösségünk (3. rész)
Élt egyszer száz évvel ezelőtt egy népes családban egy tizenhét éves érinthetetlen fiú, a neve Bhím. A 14 testvér közül ő volt a legkisebb, de kitűnt közülük, vágott az esze, mint a beretva. Felfigyelt rá egy dúsgazdag mahárádzsa, látta, hogy milyen szegény, s ösztöndíjat adott neki, hogy tanuljon. Bhím tudta, hogy az otthoni iskolákban csak előítélet és elkülönítés várna rá, ezért elindult világgá. Eljutott Londonba, New Yorkba, és minden tudományos fokozatot megszerzett. Már Dr. Ámbédkarnak hívták, amikor hazament, hogy ügyvédként szolgálja az övéit.

Közösségünk 4. rész

Közösségünk (4. rész)
Ámde otthon még mindig érinthetetlennek számított a hindú vallás szent könyvei szerint. Ezért összehívta a barátait, és mindenki szeme láttára elégette a Manu törvénykönyve című hindú szentiratot, amelyben írva vagyon, hogy a hindúk nézzék le az érinthetetleneket. Polgárjogi harcos lett belőle és egyre nagyobb tekintélye volt szerte az országban. Amikor India 1947-ben elnyerte függetlenségét, ő lett az igazságügyminiszter. Rábízták, hogy írja meg az ország alkotmányát. Beleírta abba, hogy a diszkrimináció tilos.

Közösségünk 5. rész

Közösségünk (5. rész)
A dalitok öreg korában megbecsülésük jeléül Dr. Bábászáhébnek (apámuramnak) szólították. Ő azonban szomorúan látta, hogy bár mindenki tiszteli őt is, a törvényeit is, a hátrányos megkülönböztetés bizony továbbra is fönnmaradt. Ekkor elhatározta, hogy szellemi kiutat mutat az embereknek. Mivel az ítéleteinket a hitünk határozza meg, vallási fogadalmat tett: „hindúnak születtem, de nem fogok hindúként meghalni”. Elhagyta a vallást, amely annyi szenvedést és megaláztatást hozott az érinthetetleneknek, a ma már dalitoknak.

Közösségünk 6. rész

Közösségünk (6. rész)
Sokat tanulmányozta a világ összes hitét. Olyan hitet keresett, amely egybehangzik a józan ésszel, a modern tudománnyal, és amely szabadságot, egyenlőséget, testvériséget hirdet az emberek között. Úgy döntött: a 2500 évvel azelőtt élt indiai királyfi útját követi: Buddha követője lesz. A dalitok sorsán ezzel fordított a legnagyobbat, hiszen Buddhát világszerte tisztelik, s e híres fiára egész India méltán büszke. Dr. Ámbédkar megmutatta tehát, hogy mindannyian választhatjuk a megbecsültség útját: az ember változtathat a sorsán. A nagy szertartásra százezrek követték Ámbédkart Nágpúr városába 1956 októberében. Ez lett a buddhizmus újjászületése Indiában. „Apámuram” hat hét múlva meghalt.

Közösségünk 7. rész

Közösségünk (7. rész)
Akik akkor ővele együtt új világlátást fogadtak, ma nagymamák és nagypapák. Unokáik ma már annyian vannak, mint Magyarország egész lakossága. Követik Ámbédkar példáját: a legnagyobb nehézségeket is vállalják, hogy tanulhassanak, és élhessenek emberi jogaikkal.

Az összes rész egyben

Közösségünk

 • hattyu: Elnézést de ez nem Bogdán József A vajdasági papköltőről itt talál infot
 • Mikrobi: Derdák úr, Prohászka és XII. Pius nem volt antiszemita, ön viszont hazudik, közpénzt lop és provokálja a tisztességes embereket. Ha a Katoli
 • Bódi Roland: Boldogat Ámbédkárnak születésnapja alkalmából!!!
 • Lázi András: Boldog születés napot kíván a 10. gimi osztály!!!!!
 • február: Jól mongya hogy ezt nem szabadna,csak már ott tartunk teljesen természetes lett a megnyilvánulásban hogy te oda valo vagy cigány vagy stb stb...

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Elnök: Orsós János

  Cím:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon:
  +36-30-830-20-29, +36-30-866-32-04

  Levelezési cím:
  3510 Miskolc, PF: 567

  A Dzsaj Bhím Triratna Közösség számlaszáma:
  Raiffeisen Bank, 12001008-00156776-00100009

Mottó

Taníttass, lelkesíts és szervezkedj! (Dr. Ámbédkar)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Ida nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 149
 • Mai oldal-megtekintések: 266
 • Összes látogató: 196521
 • Összes oldal-megtekintés: 2622267