Dzsaj Bhím Közösség

Kezdeményezés a Magyar Országgyűléshez

2022.09.22. Kategorizálva: Címlap   

Szeptember végén emlékezünk arra, hogy egy börtöncellában Gandhi és Dr Ámbédkar 90 évvel ezelőtt megállapodott a világ legnépesebb demokráciáját létrehozó alkotmányos alapelvekről (Poona pact).

Gandhi és Ámbédkar punéi egyezménye tette lehetővé Indiában az ezredéves kasztrendszer jogi felszámolását. A durva priccsen papírra vetett két oldalas üzenetük mára kézzelfogható valósággá lett. India az elmúlt évszázad során olyan országgá vált, amelyben a legalsó kasztok fiai is eljuthatnak a gimnáziumokba, az egyetemekre, az állami állásokba, a parlamentbe és a minisztériumok legmagasabb tisztségeibe.

Magyarországon és a többi kelet-európai országban hiába keresnénk a kitaszított társadalmi csoportok gyermekeit a gimnáziumok, egyetemek tantermeiben. A városok képviselőtestületeiben, a bankokban, minisztériumi hivatalokban nincsen számukra hely. Márpedig az áhított demokrácia nálunk is csak úgy jöhetne létre, ha a társadalom felszámolná a kirekesztést.

A miskolci Dr Ámbédkar Technikum és a fenntartó Dzsaj Bhím Közösség ezért az előttünk álló évtized során rendszeres javaslatokat fog tenni az emancipáció érdekében. Mától fogva, az indiai kasztrendszer felszámolásának centenáriumához közeledve újabb és újabb kezdeményezésekkel emlékeztetni fogjuk a magyar társadalmat a kirekesztettek befogadásának civilizációs kötelességére.

Első kezdeményezésünk Gandhi és Ámbédkar előtt tisztelegve a magyar nyelvhasználat reformjára irányul. A nyelv, a fogalmak használata az elnyomás felszámolásának első számú csatatere, ahogyan ezt Gandhi és Ámbédkar életműve mutatja. Az indiai demokratáknak olyan alapvető fogalmakat köszönhet a modern világ, mint például az „erőszakmentesség”.

A nyelv ugyanis tükre és eszköze a társadalom szándékainak. A magyar nyelv szókincsében sok évtizedes késéssel jelennek meg azok a kifejezések, amelyeket Martin Luther King, Gandhi és Dr Ámbédkar nyomán a világ demokráciái az elnyomott helyzetű társadalmi csoportokkal kapcsolatban használnak. Olyan világszerte használt szavak, mint „empowerment”, „emancipation”, „social justice” „reservation system” gyakran magyar megfelelővel sem rendelkeznek, és a kontextusukat sem egykönnyen találjuk a hazai nyelvi közegben.

A fogalmi, nyelvhasználati hiányok kéz a kézben járnak korszerűtlen jogi és államigazgatási megközelítésekkel. A külső szemlélők értetlenül állnak az előtt, hogy a romák helyzete Magyarországon minduntalan a „hagyományőrzés”, a „nemzetiség-etnikum”, a „felzárkózás-felzárkóztatás” sőt olykor a „cigány bűnözés” fogalmainak társaságában kerül a törvényhozási intézkedések körébe.

A nyelvhasználat egészével van tehát mit tennünk. Ebben az esztendőben azonban a társadalom nyilvánossága elé került egy konkrét magyar szó körül kialakult súlyos probléma, ami megoldás után kiált. A „faj” szó értelemzavaró ellentmondásossága 2022 nyarán az egész demokratikus világ közvéleményét megmozgatta.

Tarthatatlanná vált, hogy a magyar jogi szaknyelv „faj” szóhasználata lényegi ellentmondásban van a biológiai-orvosi szaknyelv érvényes definíciójával.

A miskolci Dr Ámbédkar Technikum és a fenntartó Dzsaj Bhím Közösség a punéi egyezmény 90. évfordulóján azzal a kezdeményezéssel fordul a magyar államhoz, hogy az emberi jogokat szabályozó magyar nyelvű törvényi szövegekből törölje a „faj”, „faji” kifejezéseket. A világ többi nyelvéhez hasonlóan az emberi jogok egyetemesen tisztelt szövegeiben olyan szónak kell állnia, amely nem utal hamis „zoológiai” különbségekre ember és ember között.

Nincs komment:

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

Technikai szám:

2453 (Ha szeretnéd közösségünknek adód egy százalékát felajánlani, akkor szükséged lesz erre a technikai-számra.)

Közösségünk 1. rész

Közösségünk (1. rész)
A Dzsaj Bhím egy vidám köszöntés, tízmillió indiai így köszön egymásnak. Ők a dalitok. Büszke közösség, amelynek a múltban nagyon nehéz sors jutott. Szüleik, nagyszüleik mind halmozottan hátrányos helyzetű emberek voltak, s még ma is sokuknak naponta szembe kell nézni a kiszolgáltatottsággal.
Őseik több mint egy évezreden át a társadalom számkivetettjeiként éltek: mindenki irtózott attól, hogy megérintse őket. Mások a közelségüket is elkerülték, mert még az árnyékukat is szennyezőnek gondolták. Ha jártak iskolába, külön ültették őket, ha kaptak munkát, mindig a legpiszkosabb, legrosszabbul fizető munka volt az övék.

Közösségünk 2. rész

Közösségünk (2. rész)
A köszönésükkel - Dzsaj Bhím - arra emlékeztetik egymást, hogy ötvenhatban sikerrel megvívták a maguk forradalmát az emberi jogaikért. Szent ügy az övék, megdobbantja a mi szívünket is, mivel mi is találkozunk lenézéssel, elkülönítéssel. Mi is szeretnénk magunk mögött tudni a hátrányos megkülönböztetést.
A dalitok története olyan, mint egy mese.

Közösségünk 3. rész

Közösségünk (3. rész)
Élt egyszer száz évvel ezelőtt egy népes családban egy tizenhét éves érinthetetlen fiú, a neve Bhím. A 14 testvér közül ő volt a legkisebb, de kitűnt közülük, vágott az esze, mint a beretva. Felfigyelt rá egy dúsgazdag mahárádzsa, látta, hogy milyen szegény, s ösztöndíjat adott neki, hogy tanuljon. Bhím tudta, hogy az otthoni iskolákban csak előítélet és elkülönítés várna rá, ezért elindult világgá. Eljutott Londonba, New Yorkba, és minden tudományos fokozatot megszerzett. Már Dr. Ámbédkarnak hívták, amikor hazament, hogy ügyvédként szolgálja az övéit.

Közösségünk 4. rész

Közösségünk (4. rész)
Ámde otthon még mindig érinthetetlennek számított a hindú vallás szent könyvei szerint. Ezért összehívta a barátait, és mindenki szeme láttára elégette a Manu törvénykönyve című hindú szentiratot, amelyben írva vagyon, hogy a hindúk nézzék le az érinthetetleneket. Polgárjogi harcos lett belőle és egyre nagyobb tekintélye volt szerte az országban. Amikor India 1947-ben elnyerte függetlenségét, ő lett az igazságügyminiszter. Rábízták, hogy írja meg az ország alkotmányát. Beleírta abba, hogy a diszkrimináció tilos.

Közösségünk 5. rész

Közösségünk (5. rész)
A dalitok öreg korában megbecsülésük jeléül Dr. Bábászáhébnek (apámuramnak) szólították. Ő azonban szomorúan látta, hogy bár mindenki tiszteli őt is, a törvényeit is, a hátrányos megkülönböztetés bizony továbbra is fönnmaradt. Ekkor elhatározta, hogy szellemi kiutat mutat az embereknek. Mivel az ítéleteinket a hitünk határozza meg, vallási fogadalmat tett: „hindúnak születtem, de nem fogok hindúként meghalni”. Elhagyta a vallást, amely annyi szenvedést és megaláztatást hozott az érinthetetleneknek, a ma már dalitoknak.

Közösségünk 6. rész

Közösségünk (6. rész)
Sokat tanulmányozta a világ összes hitét. Olyan hitet keresett, amely egybehangzik a józan ésszel, a modern tudománnyal, és amely szabadságot, egyenlőséget, testvériséget hirdet az emberek között. Úgy döntött: a 2500 évvel azelőtt élt indiai királyfi útját követi: Buddha követője lesz. A dalitok sorsán ezzel fordított a legnagyobbat, hiszen Buddhát világszerte tisztelik, s e híres fiára egész India méltán büszke. Dr. Ámbédkar megmutatta tehát, hogy mindannyian választhatjuk a megbecsültség útját: az ember változtathat a sorsán. A nagy szertartásra százezrek követték Ámbédkart Nágpúr városába 1956 októberében. Ez lett a buddhizmus újjászületése Indiában. „Apámuram” hat hét múlva meghalt.

Közösségünk 7. rész

Közösségünk (7. rész)
Akik akkor ővele együtt új világlátást fogadtak, ma nagymamák és nagypapák. Unokáik ma már annyian vannak, mint Magyarország egész lakossága. Követik Ámbédkar példáját: a legnagyobb nehézségeket is vállalják, hogy tanulhassanak, és élhessenek emberi jogaikkal.

Az összes rész egyben

Közösségünk

 • hattyu: Elnézést de ez nem Bogdán József A vajdasági papköltőről itt talál infot
 • Mikrobi: Derdák úr, Prohászka és XII. Pius nem volt antiszemita, ön viszont hazudik, közpénzt lop és provokálja a tisztességes embereket. Ha a Katoli
 • Bódi Roland: Boldogat Ámbédkárnak születésnapja alkalmából!!!
 • Lázi András: Boldog születés napot kíván a 10. gimi osztály!!!!!
 • február: Jól mongya hogy ezt nem szabadna,csak már ott tartunk teljesen természetes lett a megnyilvánulásban hogy te oda valo vagy cigány vagy stb stb...

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Elnök: Orsós János

  Cím:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon:
  +36-30-830-20-29, +36-30-866-32-04

  Levelezési cím:
  3510 Miskolc, PF: 567

  A Dzsaj Bhím Triratna Közösség számlaszáma:
  Raiffeisen Bank, 12001008-00156776-00100009

Mottó

Taníttass, lelkesíts és szervezkedj! (Dr. Ámbédkar)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Vilmos nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 15
 • Mai oldal-megtekintések: 21
 • Összes látogató: 199500
 • Összes oldal-megtekintés: 2657070