Dzsaj Bhím Közösség

Könnycseppek és kegyelem tinéktek

2009.01.31. Kategorizálva: Címlap, Sajtó      Címkézve: , , , , ,

Önsegítő pénztárat nyitottak a sajókazai asszonyok

Kilátástalan sötétség Sajókazán. Fotó: Kurucz Árpád

Nem menthető fel senki az áramlopás alól. Még akkor sem, ha a mélyszegénységben nincsen más megoldás? A szociális szakmát megosztotta a sajókazai romák szabálytalan áramvételezéssel kapcsolatos ügye.

„Etikátlan azt kérni, hogy mentsenek fel olyanokat, akik loptak, csaltak, törvénytelenséget követtek el. Még akkor is, ha az általunk képviselt szociális szakma és törvénykezés hiátusa, rossz működése kényszeríthette rá tettére.”

„Nem értek egyet azzal, hogy összefogással legitimizáljuk a lopást, a törvénytelenséget, azaz ilyeneket aláírjak. Ezzel azt mondjuk ki, hogy igen, tinektek, szegényeknek, valóban csak ez az egyetlen lehetőségetek! (Buksisimi, könnycseppek és kegyelem tinéktek.)”

„A szociálisok egy jelentős része az érintett családok mellé áll, és nem azért, mert egyetért a lopással, hanem mert tudja, a lopás elkerülésének lehetősége nagyon korlátozott ezekben az élethelyzetekben. (…) Másrészt nem igaz, hogy nincsenek segítségek, legfeljebb a sajókazai családok nem jutnak hozzá.”

A jog, az igazságosság, az etika kérdései merültek fel abban a vitában, amely néhány hete, a szociális szakma levelezőlistáján robbant ki annak kapcsán, hogy a sajókazai Varga Dénes az államfőhöz írt kegyelmi kérvényéhez támogató aláírásokat gyűjtöttek. A hatgyerekes férfit a borsodi falu cigánytelepén „rajtakapták”, hogy a házában égett a villany, pedig a díjhátraléka miatt évekkel ezelőtt kikapcsolták az áramszolgáltatást. Varga szerette volna adósságát rendezni, de segítség, jövedelem és munka híján nem képes rá. És ott sokan élnek így.

A fenti idézetek szemléltetik, mennyire megosztottá tette a szociális területen dolgozókat a sajókazaiak ügye. A lista levelező tagjai szociális munkások, szociálpolitikusok, akik naponta kerülnek kapcsolatba a mélyszegénységgel. A vita alapkérdéseket feszegetett, ezért a szakmát tömörítő szervezet, a Szociális Szakmai Szövetség beszélgetésre hívta a sajókazaiakat és a szakembereket.

- Miként alakulhat ki olyan élethelyzet, amelyben a segítség ennyire nem jut el a rászorulóhoz? Ki a felelős, hogy ilyen cselekedetre kényszerül egy család? Mi a szociális munkás feladata? Hol tart a szakmánk, ha ilyen kérdésekre nincsenek releváns válaszaink? - ezekkel a kérdésekkel indult a vita.

A borsodi falu polgármestere elmondta, a település évi 580 millióból gazdálkodik, és ennek a negyede segélyekre megy el. Stéfán László - utalva az uzsorásokra - azt mondta: még az a kevéske pénz sem oda jut, ahová kéne. Az is kiderült, a polgármester tárgyalt már az Észak-magyarországi Áramszolgáltató munkatársaival (Émász), és arra jutottak, hogy az adósság rendezése után sem valószínű, hogy visszaszerelik a villanyórákat. Ahhoz az kéne, hogy a családok házának tulajdoni lapjai rendezettek legyenek, viszont a cigánytelepen szinte senkinek nem rendezett. Ráadásul csak akkor lehet visszakötni az áramot, ha a lakásokban a hálózat rendben van. Ezeknél a házaknál nincs rendben.

A sajókazai Segítő Kéz Aszszonygyülekezet tagjai elmondták: Varga Dénes törvényt sértett. De szemet lehet-e hunyni afelett - kérdik -, hogy olyan méltatlan helyzetben élnek családok, amelyben az éhségtől válik valaki bűnözővé?

- Varga Dénes fizetni akar. De nincs közmunka, nincs adósságkezelés, nincs kártyás villanyóra - állítják a helyiek. A faluban már megalakult a második segítő gyülekezet is. Az aszszonyok az uzsorások ellen közös bankszámlával léptek fel: erre havonta utalnak ezer forint körüli összeget a csoport tagjai. Így, ha valamelyik családot baj éri, és pénz kell, kivehet a közösből akkor, ha részletekben bár, de visszafizeti a kölcsönt.

- Nem azon kell moralizálgatni, hogy helyes-e illegálisan áramhoz jutni. Nem helyes. De ha az a választás, hogy csak így legyen világosság valakinek az otthonában, akkor természetes, hogy valahogy beköti magának. És bármelyikünk bekötné. Elegem lett a sehová nem vezető levelezésből - így fakadt ki a vita során Pataki Éva, a szövetség elnöke. Aztán arra terelődött a szó, mégis, mit tehet a szociális szakma. Világossá vált, hogy az Émásszal szemben nem elégséges erő, ha egy „kicsi falu önkormányzata lép fel”. Többen a kistérségi társulásban látnak lehetőséget, így könnyebben lehetne szociális programokra, közmunkára pályázni. Csakhogy egyetértettek abban, hogy annyi közmunka soha nem lesz, amekkora a munkanélküliség. Abban is egyetértés volt, hogy a szociális munkásoknak fel kell lépniük az ellen, hogy az Émász (és más szolgáltatók) jogtalanul mehessenek be lakásokba. Segíteniük kell klienseiket, hogy ne kerülhessenek olyan helyzetbe, mint a sajókazai romák, akiket szabálytalan áramvételezés miatt ítéltek börtönre, és szabtak ki rájuk több százezer forintos bírságokat.

Népszabadság, 2009. január 30.

Nincs komment:

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

Technikai szám:

2453 (Ha szeretnéd közösségünknek adód egy százalékát felajánlani, akkor szükséged lesz erre a technikai-számra.)

Közösségünk 1. rész

Közösségünk (1. rész)
A Dzsaj Bhím egy vidám köszöntés, tízmillió indiai így köszön egymásnak. Ők a dalitok. Büszke közösség, amelynek a múltban nagyon nehéz sors jutott. Szüleik, nagyszüleik mind halmozottan hátrányos helyzetű emberek voltak, s még ma is sokuknak naponta szembe kell nézni a kiszolgáltatottsággal.
Őseik több mint egy évezreden át a társadalom számkivetettjeiként éltek: mindenki irtózott attól, hogy megérintse őket. Mások a közelségüket is elkerülték, mert még az árnyékukat is szennyezőnek gondolták. Ha jártak iskolába, külön ültették őket, ha kaptak munkát, mindig a legpiszkosabb, legrosszabbul fizető munka volt az övék.

Közösségünk 2. rész

Közösségünk (2. rész)
A köszönésükkel - Dzsaj Bhím - arra emlékeztetik egymást, hogy ötvenhatban sikerrel megvívták a maguk forradalmát az emberi jogaikért. Szent ügy az övék, megdobbantja a mi szívünket is, mivel mi is találkozunk lenézéssel, elkülönítéssel. Mi is szeretnénk magunk mögött tudni a hátrányos megkülönböztetést.
A dalitok története olyan, mint egy mese.

Közösségünk 3. rész

Közösségünk (3. rész)
Élt egyszer száz évvel ezelőtt egy népes családban egy tizenhét éves érinthetetlen fiú, a neve Bhím. A 14 testvér közül ő volt a legkisebb, de kitűnt közülük, vágott az esze, mint a beretva. Felfigyelt rá egy dúsgazdag mahárádzsa, látta, hogy milyen szegény, s ösztöndíjat adott neki, hogy tanuljon. Bhím tudta, hogy az otthoni iskolákban csak előítélet és elkülönítés várna rá, ezért elindult világgá. Eljutott Londonba, New Yorkba, és minden tudományos fokozatot megszerzett. Már Dr. Ámbédkarnak hívták, amikor hazament, hogy ügyvédként szolgálja az övéit.

Közösségünk 4. rész

Közösségünk (4. rész)
Ámde otthon még mindig érinthetetlennek számított a hindú vallás szent könyvei szerint. Ezért összehívta a barátait, és mindenki szeme láttára elégette a Manu törvénykönyve című hindú szentiratot, amelyben írva vagyon, hogy a hindúk nézzék le az érinthetetleneket. Polgárjogi harcos lett belőle és egyre nagyobb tekintélye volt szerte az országban. Amikor India 1947-ben elnyerte függetlenségét, ő lett az igazságügyminiszter. Rábízták, hogy írja meg az ország alkotmányát. Beleírta abba, hogy a diszkrimináció tilos.

Közösségünk 5. rész

Közösségünk (5. rész)
A dalitok öreg korában megbecsülésük jeléül Dr. Bábászáhébnek (apámuramnak) szólították. Ő azonban szomorúan látta, hogy bár mindenki tiszteli őt is, a törvényeit is, a hátrányos megkülönböztetés bizony továbbra is fönnmaradt. Ekkor elhatározta, hogy szellemi kiutat mutat az embereknek. Mivel az ítéleteinket a hitünk határozza meg, vallási fogadalmat tett: „hindúnak születtem, de nem fogok hindúként meghalni”. Elhagyta a vallást, amely annyi szenvedést és megaláztatást hozott az érinthetetleneknek, a ma már dalitoknak.

Közösségünk 6. rész

Közösségünk (6. rész)
Sokat tanulmányozta a világ összes hitét. Olyan hitet keresett, amely egybehangzik a józan ésszel, a modern tudománnyal, és amely szabadságot, egyenlőséget, testvériséget hirdet az emberek között. Úgy döntött: a 2500 évvel azelőtt élt indiai királyfi útját követi: Buddha követője lesz. A dalitok sorsán ezzel fordított a legnagyobbat, hiszen Buddhát világszerte tisztelik, s e híres fiára egész India méltán büszke. Dr. Ámbédkar megmutatta tehát, hogy mindannyian választhatjuk a megbecsültség útját: az ember változtathat a sorsán. A nagy szertartásra százezrek követték Ámbédkart Nágpúr városába 1956 októberében. Ez lett a buddhizmus újjászületése Indiában. „Apámuram” hat hét múlva meghalt.

Közösségünk 7. rész

Közösségünk (7. rész)
Akik akkor ővele együtt új világlátást fogadtak, ma nagymamák és nagypapák. Unokáik ma már annyian vannak, mint Magyarország egész lakossága. Követik Ámbédkar példáját: a legnagyobb nehézségeket is vállalják, hogy tanulhassanak, és élhessenek emberi jogaikkal.

Az összes rész egyben

Közösségünk

 • hattyu: Elnézést de ez nem Bogdán József A vajdasági papköltőről itt talál infot
 • Mikrobi: Derdák úr, Prohászka és XII. Pius nem volt antiszemita, ön viszont hazudik, közpénzt lop és provokálja a tisztességes embereket. Ha a Katoli
 • Bódi Roland: Boldogat Ámbédkárnak születésnapja alkalmából!!!
 • Lázi András: Boldog születés napot kíván a 10. gimi osztály!!!!!
 • február: Jól mongya hogy ezt nem szabadna,csak már ott tartunk teljesen természetes lett a megnyilvánulásban hogy te oda valo vagy cigány vagy stb stb...

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Elnök: Orsós János

  Cím:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon:
  +36-30-830-20-29, +36-30-866-32-04

  Levelezési cím:
  3510 Miskolc, PF: 567

  A Dzsaj Bhím Triratna Közösség számlaszáma:
  Raiffeisen Bank, 12001008-00156776-00100009

Mottó

Taníttass, lelkesíts és szervezkedj! (Dr. Ámbédkar)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Vilmos nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 16
 • Mai oldal-megtekintések: 22
 • Összes látogató: 199500
 • Összes oldal-megtekintés: 2657071