Dzsaj Bhím Közösség

Mi a buddhisták erkölcsi felelőssége a rohingyák elleni népirtás idején?

2017.10.25. Kategorizálva: Címlap   

Author: Pardeep Attri, egy ámbédkarita blogger, a Dzsaj Bhím Közösség Punjabi önkéntese.

Buddha volt az ókori társadalom első nagy reformere és Br. Babasaheb Ámbédkar hitte, a buddhizmus forradalomként is értelmezhető. A vallási forradalom társadalmi és politikai formát öltött, amikor Asóka király felvette a buddhista vallást.

Dr. Ámbédkar az ókori iratok és erről szóló irodalom tanulmányozása közben arra a megállapításra jutott, hogy a Buddhizmus előtti térségbeli közösségek nem fejlesztettek ki semmiféle társadalmi értékeket szabályozandó morális érték- illetve normarendszert. A morális és társadalmi forradalmat Buddha indította el. A rohingyák életkörülményei rosszabbak, mint a Dél-Afrikai őslakosok jogai az ottani apartheid rendszer alatt, a világ vezető lapjai mégsem cikkeznek a rohingya népirtásról. Rohingyák százai és ezrei lettek elüldözve otthonaikból az utóbbi évtizedek alatt.
Myanmar (buddhista ország) államhatalma állatként bánik az országban évszázadok óta élő rohingya kisebbséggel. Megtagadja a kisebbséghez tartozó emberek alapvető jogait, ezek között az állampolgársághoz való jogukat is. A rohingya kisebbség mozgási szabadsága, orvosi ellátáshoz és tisztes megélhetéshez való joga úgyszintén semmibe van véve.

A legutóbbi rohingya meneküléshullám idén, augusztus 25.-én kezdődött, amikor rohingya felkelő csapatok botokkal és bozótvágó késekkel támadtak több mint 30 rendőrőrsre. Vajon elfogadható-e hogy az úgynevezett buddhista csőcselék a myanmari hadsereg támogatásával erre válaszképpen ezreket üldözzön el otthonából, miközben nőket és lányokat erőszakolnak meg?

2017 augusztusa óta több mint fél millió rohingya lett elüldözve otthonából és Myanmar elhagyására kényszerítve. A myanmari hadsereg egységei és magukat buddhistának nevező csőcselék több ezer rohingyát gyilkolt és erőszakolt meg. A legfrissebb UNICEF jelentés szerint több mint 300 000 rohingya gyerek vált menekültté és vár sürgős segítséget.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa napokban megállapította, Myanmar állam a muszlim rohingya kisebbségével szembeni bánásmódja a népirtás tankönyvi példája. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának van hatalma gazdasági szankciókkal sújtani Myanmar kormányát, ám úgy tűnik ez a lehetőség kihasználatlan marad. Miért? Azért, mert akiket gyilkolnak, muszlimok?

Miért hallgatnak a buddhista szervezetek a rohingyák ellen elkövetett népirtásról? Ezt a kérdést azért nem teszem fel más vallások szervezeteivel kapcsolatban, mert én a buddhizmushoz kötődöm, ezért elsősorban az a kérdés foglalkoztat, miért hallgat a buddhista közösség? Mi van Buddha erkölcsi tanításával és miért nem képes a buddhista közösség szavát emelni a rohingya közösség szembeni erőszakkal a magát buddhistának nevező fanatikusok részéről?

Kevés buddhista szervezet ítélte el a muszlim Rohingya közösség elleni erőszakot, de amikor akár csak egy muszlim személy támad meg egy más közösséget, a világ elvárná, hogy az egész muszlim világ ítélje el azt. Micsoda képmutatás! Miért és hogyan vált elfogadottá, hogy buddhisták gyilkolhatnak ártatlan embereket és senki nem vonja őket kérdőre? A buddhizmus alapja a moralitás és az úgynevezett buddhisták ártatlan emberek elleni erőszakos támadásainak elítélésére való képtelenség nem fogja öregbíteni a buddhizmus jó hírnevét.

Nem tudom komolyan azon, magát buddhistának valló személy buddhista elkötelezettségét, aki nem képes felszólalni a magát buddhistáknak nevező személyek erőszakos cselekményei ellen. A buddhizmus annak idején erkölcsi forradalmat indított el és úgy tűnik, ez most el lett árulva a jelen buddhista közösségei által. Lehet, hogy számomra ez a világ buddhista közösségeiből való kiábrándulást jelenti. Úgy gondolom, a buddhista közösségeknek minden más közösségnél nagyobb erkölcsi felelőssége és kötelessége megnevezni és elítélni az úgynevezett buddhisták által Myanmarban elkövetett emberiesség elleni bűnöket.

Megértem, hogy Aung San Suu Kyinek talán nem áll hatalmában direkt módon leállítani a népirtást annak ellenére, hogy az ország vezető politikusa, mivel a Rohingyák elleni atrocitásokba magas rangú katona vezetők is bevonódtak, akik nem biztos, hogy kontrollja alatt állnak, de ennek feltétlenül együtt kell járnia azzal, hogy nem szólal fel az atrocitások ellen? A myanmari, úgynevezett buddhisták által elkövetett rohingya muszlimok elleni erőszak bárminemű mentegetése vagy eltussolása elfogadhatatlan. Aung San Suu Kyi talán rohingya muszliok gyilkolásáért kapta Nobel-békedíját? Miért nincs még megfosztva Aung San Suu Kyi etttől a díjtól?

A rohingya menekültek élete sem könnyű. Néhány héttel ezelőtt Srí Lankában rohingya menekültek egy csoportját egy buddhista szerzetes vezetésével támadták meg helyi huligánok. Mi a bajuk ezeknek az úgynevezett buddhistáknak? Miért érzik szükségét ezek a magukat buddhistának nevező személyek Buddha tanainak tökéletes félremagyarázását? India a rohingyák válságára adott- a menekültek visszaküldésében tetten érhető- válasza pedig hasonlóképpen szégyenletes. Nem kérdés, hogy India buddhistái részei Buddha örökségének. India büszke Buddha indiai származására, de vajon Buddha elküldené-e a muszlim rohingyákat, ha nála keresnének menedéket?

Az ENSZ szóvivője 2009-ben a rohingyákat a „világ talán legelhagyatottabb és barátokat leginkább nélkülőző népének” nevezte. Ki mutasson irántuk együttérzést és szeretetet, ha nem a buddhisták? Mutassuk meg a világnak a buddhizmus igazi arcát! Mi a buddhisták erkölcsi felelőssége a magukat ugyancsak buddhistáknak nevező csoportok által elkövetett rohingyák elleni népirtás idején?

Azon töprengek, mit tenne Buddha, a világnak a moralitás útját mutató ember a rohingya népirtás idenén.

Forrás: http://index.hu/kulfold/2017/10/20/mianmar_rohingja_gyerekek_gyerekrajzok/

Az Európai Buddhista Egyesülés állásfoglalása a myanmari Rohingyák helyzetével kapcsolatban

Az Európai Buddhista Egyesülés éves közgyűlésén, 2017 szeptember 27.-én Lengyelországban

Aggódunk a Myanmarban kialakult helyzet, az emberi jogok semmibevétele és az életek kioltásával járó erőszak miatt. Tudomásunkra jutott, hogy Rakine szövetségi államban emberek gyilkosságot, verést,éheztetést, rossz bánásmód miatt fellépő betegségeket, nemi erőszakot és üldöztetést szenvednek. A menekülők otthonait távozásuk után rendszeresen felgyújtják.

Az Eruópai Buddhista Egyesülés nyilvánosan hitet tesz buddhizmus alaptételei mellet és megerősíti azokat, emlékeztetve a világ vezető buddhista tekintélyeinek 2012-es, a myanmari buddhistáknak címzett állásfoglalására:

„ Meg kívánjuk erősíteni a világ felé, és Benneteket pedig támogatni kívánunk a legalapvetőbb buddhista elvek- a nem ártás, a kölcsönös tisztelet és az együttérzés elveinek- gyakorlatában.
Ezek a Buddha által tanított legalapvetőbb elvek a buddhista gyakorlat lényegei:
A buddhista tanítás alapja a gyilkolástól és sérelmet okozó magatartástól való tartózkodás iránti elkötelezettség.

A buddhista tanítás alapja az együttérzés és a kölcsönös törődés. A buddhista tanítás mindenki irányában tiszteletteljes, osztály, kaszt, etnikai és vallási hovatartozástól függetlenül.”

Európai buddhistákként kiállunk ezen értékek mellett és kifejezzük szolidaritásunkat az erőszak és az üldöztetés minden áldozatával.

Továbbá kifejezzük a béke, az erőszakmentesség és az emberi jogok tiszteletben tartása állapotának visszaállításában és a minden etnikai csoport békés, egyenlőség alapú együttéléséhez szükséges körülmények visszaállításában való érdekeltségünket.

Nincs komment:

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

Technikai szám:

2453 (Ha szeretnéd közösségünknek adód egy százalékát felajánlani, akkor szükséged lesz erre a technikai-számra.)

Közösségünk 1. rész

Közösségünk (1. rész)
A Dzsaj Bhím egy vidám köszöntés, tízmillió indiai így köszön egymásnak. Ők a dalitok. Büszke közösség, amelynek a múltban nagyon nehéz sors jutott. Szüleik, nagyszüleik mind halmozottan hátrányos helyzetű emberek voltak, s még ma is sokuknak naponta szembe kell nézni a kiszolgáltatottsággal.
Őseik több mint egy évezreden át a társadalom számkivetettjeiként éltek: mindenki irtózott attól, hogy megérintse őket. Mások a közelségüket is elkerülték, mert még az árnyékukat is szennyezőnek gondolták. Ha jártak iskolába, külön ültették őket, ha kaptak munkát, mindig a legpiszkosabb, legrosszabbul fizető munka volt az övék.

Közösségünk 2. rész

Közösségünk (2. rész)
A köszönésükkel - Dzsaj Bhím - arra emlékeztetik egymást, hogy ötvenhatban sikerrel megvívták a maguk forradalmát az emberi jogaikért. Szent ügy az övék, megdobbantja a mi szívünket is, mivel mi is találkozunk lenézéssel, elkülönítéssel. Mi is szeretnénk magunk mögött tudni a hátrányos megkülönböztetést.
A dalitok története olyan, mint egy mese.

Közösségünk 3. rész

Közösségünk (3. rész)
Élt egyszer száz évvel ezelőtt egy népes családban egy tizenhét éves érinthetetlen fiú, a neve Bhím. A 14 testvér közül ő volt a legkisebb, de kitűnt közülük, vágott az esze, mint a beretva. Felfigyelt rá egy dúsgazdag mahárádzsa, látta, hogy milyen szegény, s ösztöndíjat adott neki, hogy tanuljon. Bhím tudta, hogy az otthoni iskolákban csak előítélet és elkülönítés várna rá, ezért elindult világgá. Eljutott Londonba, New Yorkba, és minden tudományos fokozatot megszerzett. Már Dr. Ámbédkarnak hívták, amikor hazament, hogy ügyvédként szolgálja az övéit.

Közösségünk 4. rész

Közösségünk (4. rész)
Ámde otthon még mindig érinthetetlennek számított a hindú vallás szent könyvei szerint. Ezért összehívta a barátait, és mindenki szeme láttára elégette a Manu törvénykönyve című hindú szentiratot, amelyben írva vagyon, hogy a hindúk nézzék le az érinthetetleneket. Polgárjogi harcos lett belőle és egyre nagyobb tekintélye volt szerte az országban. Amikor India 1947-ben elnyerte függetlenségét, ő lett az igazságügyminiszter. Rábízták, hogy írja meg az ország alkotmányát. Beleírta abba, hogy a diszkrimináció tilos.

Közösségünk 5. rész

Közösségünk (5. rész)
A dalitok öreg korában megbecsülésük jeléül Dr. Bábászáhébnek (apámuramnak) szólították. Ő azonban szomorúan látta, hogy bár mindenki tiszteli őt is, a törvényeit is, a hátrányos megkülönböztetés bizony továbbra is fönnmaradt. Ekkor elhatározta, hogy szellemi kiutat mutat az embereknek. Mivel az ítéleteinket a hitünk határozza meg, vallási fogadalmat tett: „hindúnak születtem, de nem fogok hindúként meghalni”. Elhagyta a vallást, amely annyi szenvedést és megaláztatást hozott az érinthetetleneknek, a ma már dalitoknak.

Közösségünk 6. rész

Közösségünk (6. rész)
Sokat tanulmányozta a világ összes hitét. Olyan hitet keresett, amely egybehangzik a józan ésszel, a modern tudománnyal, és amely szabadságot, egyenlőséget, testvériséget hirdet az emberek között. Úgy döntött: a 2500 évvel azelőtt élt indiai királyfi útját követi: Buddha követője lesz. A dalitok sorsán ezzel fordított a legnagyobbat, hiszen Buddhát világszerte tisztelik, s e híres fiára egész India méltán büszke. Dr. Ámbédkar megmutatta tehát, hogy mindannyian választhatjuk a megbecsültség útját: az ember változtathat a sorsán. A nagy szertartásra százezrek követték Ámbédkart Nágpúr városába 1956 októberében. Ez lett a buddhizmus újjászületése Indiában. „Apámuram” hat hét múlva meghalt.

Közösségünk 7. rész

Közösségünk (7. rész)
Akik akkor ővele együtt új világlátást fogadtak, ma nagymamák és nagypapák. Unokáik ma már annyian vannak, mint Magyarország egész lakossága. Követik Ámbédkar példáját: a legnagyobb nehézségeket is vállalják, hogy tanulhassanak, és élhessenek emberi jogaikkal.

Az összes rész egyben

Közösségünk

 • hattyu: Elnézést de ez nem Bogdán József A vajdasági papköltőről itt talál infot
 • Mikrobi: Derdák úr, Prohászka és XII. Pius nem volt antiszemita, ön viszont hazudik, közpénzt lop és provokálja a tisztességes embereket. Ha a Katoli
 • Bódi Roland: Boldogat Ámbédkárnak születésnapja alkalmából!!!
 • Lázi András: Boldog születés napot kíván a 10. gimi osztály!!!!!
 • február: Jól mongya hogy ezt nem szabadna,csak már ott tartunk teljesen természetes lett a megnyilvánulásban hogy te oda valo vagy cigány vagy stb stb...

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Elnök: Orsós János

  Cím:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon:
  +36-30-830-20-29, +36-30-866-32-04

  Levelezési cím:
  3510 Miskolc, PF: 567

  A Dzsaj Bhím Triratna Közösség számlaszáma:
  Raiffeisen Bank, 12001008-00156776-00100009

Mottó

Taníttass, lelkesíts és szervezkedj! (Dr. Ámbédkar)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Vilmos nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 16
 • Mai oldal-megtekintések: 22
 • Összes látogató: 199500
 • Összes oldal-megtekintés: 2657071