Dzsaj Bhím Közösség

Tisztelt Lázár János Frakcióvezető úr!

2011.06.17. Kategorizálva: Címlap   

Ezerkarú cigány bódhiszattva„A lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint egyházak vallásfelekezetek vallási közösségek jogállásáról” szóló, 2011. június 10-én Országgyűlés elé került 3503 sz. törvénytervezet megfosztja felekezeti jogaitól a Dzsaj Bhím Közösséget.

A Dzsaj Bhím Közösség tagjai imádkozni, tanítani, életformát váltani járnak az isten háta mögötti falvakba. A 2500 éve megvilágosodott Magasztos, a cigányokra hasonlító vándor koldus királyfi tanítása alapján mondják: „felelősséget vállalok a saját sorsomért”. Munkájuk nyomán mélyszegénységben felnőtt fiatalok kerülnek egyetemre, írástudatlanok ismerkednek a betűvetéssel, iszákos apák teszik le a poharat. A buddhista cigány fiatalok szembeszállnak az áramlopással, az iskolakerüléssel, eltüntetik a szemetet. Együttműködnek a Máltai Szeretetszolgálattal, az Ökumenikus Tanulmányi Központtal, a kecskeméti piaristákkal, a kvékerekkel, a Szeretem Magyarországot Klubbal, a Káldor Kollégiummal, a holland református Alfa College-dzsel, az Európai Buddhista Unióval, és a világ legnagyobb létszámú hátrányos helyzetű társadalmi csoportjával, az indiai dalitokkal. Aki ismeri őket, tudja: szükségünk van rájuk.

A magyar falvak ma sokfelé durva etnikai konfliktusoktól hangosak. Szervezett gyűlöletcsoportokat látunk masírozni, zavart kelteni. Büszkék lehetünk, hogy a mi országunk mégsem csak Gyöngyöspatából, Olaszliszkából és Tatárszentgyörgyből áll. Öröm, hogy Sajókaza, Alsózsolca, Hegymeg, Ózd, Mágocs, Baksa, Hidas, Alsószentmárton kiutat mutat a hitetlenségből. A magyar társadalom nem engedheti meg magának, hogy hátat fordítson a jó kezdeményezéseknek!

A törvénytervezet veszélybe sodorja hazánk talán legnagyobb létszámú roma nemzetiségi intézményét, a Dr. Ámbédkar Iskolát, mivel az néhány hónapon belül elveszítheti költségvetésének felét. Az iskola működését a magyar állam 2007. és 2011. között más egyházi iskolákkal azonos módon támogatta. Egy cigánytelepi gimnazista a Dr. Ámbédkar Iskolában az adófizetőknek eddig épp ugyanannyi forintjába került, mint egy debreceni református, egy pannonhalmi bencés vagy egy fasori evangélikus gimnazista. A roma diákok ezután fele annyit érnek nekünk, mint az elit gyermekei?

A törvénytervezet 8.§ (2) szerint „Az állam a közösségi célok érdekében együttműködik az egyházzal.”

Balog Zoltán államtitkár úgy fogalmazott: sok jó példa van az országban a felzárkóztatásra, a sajókazai is ilyen. Látogatásának az volt a célja, hogy megismerje ennek az intézmények a hétköznapjait, működését. Példamutatónak nevezte, hogy a gyermekek és a szülők együtt tanulnak. Azt mondta, a cigányság világában gyakran lehet 35 éves nagymamákkal találkozni, itt kaphatnak egy újabb esélyt. Amikor már felnevelték a gyerekeket, a tanulás, illetve szakma elsajátítása felé orientálódhatnak. Dupla motiváció, ha ők is és gyerekeik is tanulnak - mutatott rá Balog Zoltán. Hozzátette: nagyon fontos, hogy több generáció együtt dolgozik ezen, és ebben a nők kiemelt szerepet kapnak és vállalnak.

Kérjük Frakcióvezető urat, segítse elő az indiai példaképeiket követő romák felekezeti jogainak zavartalan gyakorlását.

Letölthető, kinyomtatható, aláírható, elküldhető: 3720 Sajókaza, Rákóczi F. u. 29. (Klikk ide!)

4 komment:

2 | Dzsaj Bhím

2011. június 19. 19:13

Itt van Szászfalvi államtitkár úr nyilatkozata,
ami megalapozza a jogaink megtiprását:

„- Kiszámolták már, hogy a „bizniszegyházak” hány százmillió forintra tettek szert a költségvetésből?
- Csak az egyszázalékos adófelajánlások kiegészítésével évente több mint százmillió forintra. Minden más támogatással együtt ez az összeg az elmúlt húsz évben több milliárd forintot tett ki.
- A törvény nagy kihívása, hogy mindenkit beengedjen a kategóriák egyiké-
be, aki oda való, de mindenkit kizárjon, akinek nincs ott keresnivalója.
- így van. Ezért a parlament jegyzéket fog elfogadni a történelmi és esetleg az elismert egyházakról is. Őket a Fővárosi Bíróság külön kérés nélkül regisztrálja, mindenki másnak magának kell kezdeményeznie a bejegyzést. A kérelmekről a bíróság szakértők bevonásával dönt. Az is fontos, hogy levédjük a felekezetek nevét, jelképeit és bizonyos hitelveit. Sokan ugyanis már attól vallásalapítónak tekintik magukat, hogy az internetről teológiai tanokat lopkodnak össze, és más felekezetek ruházatához a megtévesztésig hasonló öltözetben járnak-kelnek.
- Mi a helyzet az olyan - az intézményfenntartó egyházaknak járó állami támogatásért felekezetet alapító
- társulatokkal, mint a buddhista köntösben mutatkozó cigány érdekvédő Dzsai Bhím Közösség?
-A cigány érdekvédőknek megvan a helyük a civilszervezetek között, de rossz ajtón kopogtatnak, ha az egyházi törvény hatálya alá szeretnének tartozni. Egyébként figyelemre méltó néhány uniós :
állam gyakorlata, hogy egy vallás képviseletében egyetlen szervezetet jegyez be a bíróság. Ez nyilván nem a több felekezetre tagolódó keresztyénségre, hanem az iszlámra, a buddhistákra és egyéb keleti vallásokra vonatkozik.
- Azért csak óvatosan, hiszen így a Mazsihísz mellett nem lehetne bejegyezni a Köves Slomó-féle Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséget sem. Meg aztán, más keleti vallásoknak is több legitim szárnya van.
- Ez nyilvánvaló. Csak azt akartam jelezni, hogy mindent mérlegelünk, amikor le akarjuk zárni a kiskapukat.
- Az ördög persze itt is a részletekben rejlik. Nemcsak az fontos, ki melyik kategóriába kerül, hanem hogy az egyes csoportokhoz milyen jogokat és támogatásokat rendelnek.”

3 | Dzsaj Bhím

2011. június 19. 19:22

Az evangélikusok mellénk álltak. Ezt írja a honlapjuk:

A profitegyházak hitvilága című cikkünkben (2008. február 7.) szakértők mondták: előfordul, hogy némelyek „egyházi álarc” mögött gazdasági vállalkozást, esetleg demokráciaellenes szervezetet működtetnek.

Csakhogy e kivételekből a kormány általános következtetést vont le. Az új törvénnyel olyan kisebb egyházakat is büntet, amelyek valódi hitelveket gyakorolnak, s tényleg a legszentebb vallási célt, a szegények szolgálatát vállalták. Nemrég a Heti Válasz egyik írása „az ötven legkétesebb magyarországi egyház” közé sorolta a Dzsai Bhím Közösséget is. Miközben ez a buddhista közösség a Derdák Tibor vezette sajókazai iskola fenntartója. Roma gyerekek felzárkózását segítik. Ha visszaminősítik őket vallási egyesületté, hogyan oldják meg közfeladataikat félpénzből, hiszen nem számíthatnak egyházi többletforrásra.

4 | Dzsaj Bhím

2011. június 20. 10:34

pontosítás:
az Evangélikus Egyház honlapja nem mellénk állt,
hanem sajtószemlében közölt egy olyan cikket, amely dicsérőleg szól a tevékenységünkről. Ebben a nehéz helyzetben ezért is hálával tartozunk.

Kommentküldő:

A név meg fog jelenni, az e-mail nem fog megjelenni, a honlap meg fog jelenni, az összeadás a spamvédelmet szolgálja.

Technikai szám:

2453 (Ha szeretnéd közösségünknek adód egy százalékát felajánlani, akkor szükséged lesz erre a technikai-számra.)

Közösségünk 1. rész

Közösségünk (1. rész)
A Dzsaj Bhím egy vidám köszöntés, tízmillió indiai így köszön egymásnak. Ők a dalitok. Büszke közösség, amelynek a múltban nagyon nehéz sors jutott. Szüleik, nagyszüleik mind halmozottan hátrányos helyzetű emberek voltak, s még ma is sokuknak naponta szembe kell nézni a kiszolgáltatottsággal.
Őseik több mint egy évezreden át a társadalom számkivetettjeiként éltek: mindenki irtózott attól, hogy megérintse őket. Mások a közelségüket is elkerülték, mert még az árnyékukat is szennyezőnek gondolták. Ha jártak iskolába, külön ültették őket, ha kaptak munkát, mindig a legpiszkosabb, legrosszabbul fizető munka volt az övék.

Közösségünk 2. rész

Közösségünk (2. rész)
A köszönésükkel - Dzsaj Bhím - arra emlékeztetik egymást, hogy ötvenhatban sikerrel megvívták a maguk forradalmát az emberi jogaikért. Szent ügy az övék, megdobbantja a mi szívünket is, mivel mi is találkozunk lenézéssel, elkülönítéssel. Mi is szeretnénk magunk mögött tudni a hátrányos megkülönböztetést.
A dalitok története olyan, mint egy mese.

Közösségünk 3. rész

Közösségünk (3. rész)
Élt egyszer száz évvel ezelőtt egy népes családban egy tizenhét éves érinthetetlen fiú, a neve Bhím. A 14 testvér közül ő volt a legkisebb, de kitűnt közülük, vágott az esze, mint a beretva. Felfigyelt rá egy dúsgazdag mahárádzsa, látta, hogy milyen szegény, s ösztöndíjat adott neki, hogy tanuljon. Bhím tudta, hogy az otthoni iskolákban csak előítélet és elkülönítés várna rá, ezért elindult világgá. Eljutott Londonba, New Yorkba, és minden tudományos fokozatot megszerzett. Már Dr. Ámbédkarnak hívták, amikor hazament, hogy ügyvédként szolgálja az övéit.

Közösségünk 4. rész

Közösségünk (4. rész)
Ámde otthon még mindig érinthetetlennek számított a hindú vallás szent könyvei szerint. Ezért összehívta a barátait, és mindenki szeme láttára elégette a Manu törvénykönyve című hindú szentiratot, amelyben írva vagyon, hogy a hindúk nézzék le az érinthetetleneket. Polgárjogi harcos lett belőle és egyre nagyobb tekintélye volt szerte az országban. Amikor India 1947-ben elnyerte függetlenségét, ő lett az igazságügyminiszter. Rábízták, hogy írja meg az ország alkotmányát. Beleírta abba, hogy a diszkrimináció tilos.

Közösségünk 5. rész

Közösségünk (5. rész)
A dalitok öreg korában megbecsülésük jeléül Dr. Bábászáhébnek (apámuramnak) szólították. Ő azonban szomorúan látta, hogy bár mindenki tiszteli őt is, a törvényeit is, a hátrányos megkülönböztetés bizony továbbra is fönnmaradt. Ekkor elhatározta, hogy szellemi kiutat mutat az embereknek. Mivel az ítéleteinket a hitünk határozza meg, vallási fogadalmat tett: „hindúnak születtem, de nem fogok hindúként meghalni”. Elhagyta a vallást, amely annyi szenvedést és megaláztatást hozott az érinthetetleneknek, a ma már dalitoknak.

Közösségünk 6. rész

Közösségünk (6. rész)
Sokat tanulmányozta a világ összes hitét. Olyan hitet keresett, amely egybehangzik a józan ésszel, a modern tudománnyal, és amely szabadságot, egyenlőséget, testvériséget hirdet az emberek között. Úgy döntött: a 2500 évvel azelőtt élt indiai királyfi útját követi: Buddha követője lesz. A dalitok sorsán ezzel fordított a legnagyobbat, hiszen Buddhát világszerte tisztelik, s e híres fiára egész India méltán büszke. Dr. Ámbédkar megmutatta tehát, hogy mindannyian választhatjuk a megbecsültség útját: az ember változtathat a sorsán. A nagy szertartásra százezrek követték Ámbédkart Nágpúr városába 1956 októberében. Ez lett a buddhizmus újjászületése Indiában. „Apámuram” hat hét múlva meghalt.

Közösségünk 7. rész

Közösségünk (7. rész)
Akik akkor ővele együtt új világlátást fogadtak, ma nagymamák és nagypapák. Unokáik ma már annyian vannak, mint Magyarország egész lakossága. Követik Ámbédkar példáját: a legnagyobb nehézségeket is vállalják, hogy tanulhassanak, és élhessenek emberi jogaikkal.

Az összes rész egyben

Közösségünk

 • hattyu: Elnézést de ez nem Bogdán József A vajdasági papköltőről itt talál infot
 • Mikrobi: Derdák úr, Prohászka és XII. Pius nem volt antiszemita, ön viszont hazudik, közpénzt lop és provokálja a tisztességes embereket. Ha a Katoli
 • Bódi Roland: Boldogat Ámbédkárnak születésnapja alkalmából!!!
 • Lázi András: Boldog születés napot kíván a 10. gimi osztály!!!!!
 • február: Jól mongya hogy ezt nem szabadna,csak már ott tartunk teljesen természetes lett a megnyilvánulásban hogy te oda valo vagy cigány vagy stb stb...

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Elnök: Orsós János

  Cím:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon:
  +36-30-830-20-29, +36-30-866-32-04

  Levelezési cím:
  3510 Miskolc, PF: 567

  A Dzsaj Bhím Triratna Közösség számlaszáma:
  Raiffeisen Bank, 12001008-00156776-00100009

Mottó

Taníttass, lelkesíts és szervezkedj! (Dr. Ámbédkar)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Ida nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 151
 • Mai oldal-megtekintések: 270
 • Összes látogató: 196521
 • Összes oldal-megtekintés: 2622271