Dzsaj Bhím Közösség

Sajókazán az elmúlt hónapokban megoldatlan problémák kerültek felszínre vallási és nemzetiségi közösségünk, valamint az államhatalmi szervek viszonyában. Amikor ezt érzékeltük, november 28-án levélben fordultunk a község vezetéséhez és a keresztény gyülekezetekhez.

Hitünk szerint testvérként kell tekintenünk egymásra. Ennek kinyilvánítására indított bennünket legutóbb a karácsonyi ünnepek közelsége. Március 15. előtt hasonlóan közösségi gondolatok foglalkoztatnak minket: „Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

Karácsonyi levelünkben leírtuk a főbb témaköröket, amelyek ma zavart okoznak a faluban élő családok egy része és a helyi hatalom képviselői között. Az általunk fölvetett kérdések egy részében azóta előrelépést tapasztaltunk. Más területeken sajnos kiéleződtek a válságjelenségek.

Tovább »

     1 komment Megtekintve 3. 543 alkalommal

1% Felajánlás

2012.05.15. Kategorizálva: Címlap   

Ebben az évben a vallási egyesületeknek járó 1%-ot is fölajánlhatja a Dzsaj Bhím Közösségnek. Adószámunk: 18329618-1-02.

     Nincs komment Megtekintve 4. 156 alkalommal

A DHAMMA FORRADALMA ÉS AZ ÚJ TÁRSADALOM
Dharmacsári Szubhúti

2010 októberében az angliai Padmalóka Elvonulási Központban tartott előadások alapján

Dharmacsári SzubhútiA buddhista Tan forradalmi tanítás, sőt az igazi Dhamma igazán forradalom. Ha a Dhammát tényleg értik és elég széles körben gyakorolják, akkor jelentékeny változások történnek a társadalom javára.

Ez nem pusztán elmélet: szilárd bizonyítékaink vannak arra, hogy ez valóra is válhat. 1956-ban Dr. Ámbédkar, indiai államférfi és buddhista vezető a Buddha Tanításai alapján forradalmi változásokat indított el Indiában[1]. Ez embermilliók életét érintette, akiket addig a többi hindú érinthetetlen páriának tartott, s akiket ma dalitoknak nevezünk. Amikor ezek az emberek nagy számban áttértek a buddhista vallásra, önbizalomra tettek szert, és elfoglalták méltó helyüket a társadalomban. A statisztikák jól mutatják, hogy azok, akik áttértek, érezhetően javítottak társadalmi és gazdasági helyzetükön más hasonló kasztokhoz képest, amelyeknek a körében csak kevés áttérés történt[2]. Láthatjuk tehát, hogy a Dhamma valóban forradalmasít.

Tovább »

     Nincs komment Megtekintve 4. 999 alkalommal

Először is pár mondatban szeretnék bemutatkozni. Horváth Dániel vagyok, Ózdon lakom és 21 éves vagyok. Dr. Ámbédkar iskola ózdi telephelyére járok, 10. osztályba. Magamról az osztályomról ennyi elég is. 2012.03. 29-én iskolánkba látogatott Karsai László professzor és a családja. A professzor bő másfél órás előadást tartott nekünk a Holokausztról, ugyanis Ő maga is zsidó. A holokauszt szót, aki nem ismerné, azt jelenti, hogy „égő áldozat”. A „soá” katasztrófát, a genocídium pedig népirtást. Ezeknek a fogalmaknak a tisztázásával kezdődött az előadás. Megtudtuk azt is a professzortól, hogy az édesapja szintén zsidó volt és ő nem hordta a sárga csillagot, hanem végig bujkált a II. világháború alatt.

Tovább »

     2 komment Megtekintve 14. 331 alkalommal

Balról jobbra: Derdák Tibor, Katona Pál putnoki alpolgármester, Dr. Karsai László professzor.

     Nincs komment Megtekintve 3. 232 alkalommal

Technikai szám:

2453 (Ha szeretnéd közösségünknek adód egy százalékát felajánlani, akkor szükséged lesz erre a technikai-számra.)

Közösségünk 1. rész

Közösségünk (1. rész)
A Dzsaj Bhím egy vidám köszöntés, tízmillió indiai így köszön egymásnak. Ők a dalitok. Büszke közösség, amelynek a múltban nagyon nehéz sors jutott. Szüleik, nagyszüleik mind halmozottan hátrányos helyzetű emberek voltak, s még ma is sokuknak naponta szembe kell nézni a kiszolgáltatottsággal.
Őseik több mint egy évezreden át a társadalom számkivetettjeiként éltek: mindenki irtózott attól, hogy megérintse őket. Mások a közelségüket is elkerülték, mert még az árnyékukat is szennyezőnek gondolták. Ha jártak iskolába, külön ültették őket, ha kaptak munkát, mindig a legpiszkosabb, legrosszabbul fizető munka volt az övék.

Közösségünk 2. rész

Közösségünk (2. rész)
A köszönésükkel - Dzsaj Bhím - arra emlékeztetik egymást, hogy ötvenhatban sikerrel megvívták a maguk forradalmát az emberi jogaikért. Szent ügy az övék, megdobbantja a mi szívünket is, mivel mi is találkozunk lenézéssel, elkülönítéssel. Mi is szeretnénk magunk mögött tudni a hátrányos megkülönböztetést.
A dalitok története olyan, mint egy mese.

Közösségünk 3. rész

Közösségünk (3. rész)
Élt egyszer száz évvel ezelőtt egy népes családban egy tizenhét éves érinthetetlen fiú, a neve Bhím. A 14 testvér közül ő volt a legkisebb, de kitűnt közülük, vágott az esze, mint a beretva. Felfigyelt rá egy dúsgazdag mahárádzsa, látta, hogy milyen szegény, s ösztöndíjat adott neki, hogy tanuljon. Bhím tudta, hogy az otthoni iskolákban csak előítélet és elkülönítés várna rá, ezért elindult világgá. Eljutott Londonba, New Yorkba, és minden tudományos fokozatot megszerzett. Már Dr. Ámbédkarnak hívták, amikor hazament, hogy ügyvédként szolgálja az övéit.

Közösségünk 4. rész

Közösségünk (4. rész)
Ámde otthon még mindig érinthetetlennek számított a hindú vallás szent könyvei szerint. Ezért összehívta a barátait, és mindenki szeme láttára elégette a Manu törvénykönyve című hindú szentiratot, amelyben írva vagyon, hogy a hindúk nézzék le az érinthetetleneket. Polgárjogi harcos lett belőle és egyre nagyobb tekintélye volt szerte az országban. Amikor India 1947-ben elnyerte függetlenségét, ő lett az igazságügyminiszter. Rábízták, hogy írja meg az ország alkotmányát. Beleírta abba, hogy a diszkrimináció tilos.

Közösségünk 5. rész

Közösségünk (5. rész)
A dalitok öreg korában megbecsülésük jeléül Dr. Bábászáhébnek (apámuramnak) szólították. Ő azonban szomorúan látta, hogy bár mindenki tiszteli őt is, a törvényeit is, a hátrányos megkülönböztetés bizony továbbra is fönnmaradt. Ekkor elhatározta, hogy szellemi kiutat mutat az embereknek. Mivel az ítéleteinket a hitünk határozza meg, vallási fogadalmat tett: „hindúnak születtem, de nem fogok hindúként meghalni”. Elhagyta a vallást, amely annyi szenvedést és megaláztatást hozott az érinthetetleneknek, a ma már dalitoknak.

Közösségünk 6. rész

Közösségünk (6. rész)
Sokat tanulmányozta a világ összes hitét. Olyan hitet keresett, amely egybehangzik a józan ésszel, a modern tudománnyal, és amely szabadságot, egyenlőséget, testvériséget hirdet az emberek között. Úgy döntött: a 2500 évvel azelőtt élt indiai királyfi útját követi: Buddha követője lesz. A dalitok sorsán ezzel fordított a legnagyobbat, hiszen Buddhát világszerte tisztelik, s e híres fiára egész India méltán büszke. Dr. Ámbédkar megmutatta tehát, hogy mindannyian választhatjuk a megbecsültség útját: az ember változtathat a sorsán. A nagy szertartásra százezrek követték Ámbédkart Nágpúr városába 1956 októberében. Ez lett a buddhizmus újjászületése Indiában. „Apámuram” hat hét múlva meghalt.

Közösségünk 7. rész

Közösségünk (7. rész)
Akik akkor ővele együtt új világlátást fogadtak, ma nagymamák és nagypapák. Unokáik ma már annyian vannak, mint Magyarország egész lakossága. Követik Ámbédkar példáját: a legnagyobb nehézségeket is vállalják, hogy tanulhassanak, és élhessenek emberi jogaikkal.

Az összes rész egyben

Közösségünk

 • hattyu: Elnézést de ez nem Bogdán József A vajdasági papköltőről itt talál infot
 • Mikrobi: Derdák úr, Prohászka és XII. Pius nem volt antiszemita, ön viszont hazudik, közpénzt lop és provokálja a tisztességes embereket. Ha a Katoli
 • Bódi Roland: Boldogat Ámbédkárnak születésnapja alkalmából!!!
 • Lázi András: Boldog születés napot kíván a 10. gimi osztály!!!!!
 • február: Jól mongya hogy ezt nem szabadna,csak már ott tartunk teljesen természetes lett a megnyilvánulásban hogy te oda valo vagy cigány vagy stb stb...

Tartalomjegyzék

Kontakt

  Elnök: Orsós János

  Cím:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Székhely:
  3532 Miskolc, Tátra utca 2.

  Telephelyek:
  3600 Ózd, Petőfi út 18-20.
  3659 Sáta, Kolozsvári út 5.

  Telefon:
  +36-30-830-20-29, +36-30-866-32-04

  Levelezési cím:
  3510 Miskolc, PF: 567

  A Dzsaj Bhím Triratna Közösség számlaszáma:
  Raiffeisen Bank, 12001008-00156776-00100009

Mottó

Taníttass, lelkesíts és szervezkedj! (Dr. Ámbédkar)

Jeles nap

Boldog Névnapot kívánunk minden kedves Emília nevű látogatónknak!

Eseménynaptár

Szeptember 24-én: Punéi egyezmény

Október 14-én: Nágpúri áttérés

November 28-án: Az orientalisztika napja (Kőrösi Csoma Sándor 1819. november 28-án indult el rejtélyes keleti útjára.)

November 5-től december 14-ig: Sajógalgócon a Lőrincz család 1944-ben négy zsidó munkaszolgálatos fiút bújtatott (Weisz Pált, Glückmann Zoltánt, Havas Istvánt és Kőrősi Istvánt)

Január 19-én: Dr. Martin Luther King Nap

Február 11-én: A vallásszabadság napja (1676-ban Michael de Ruyter Nápolyban kiszabadította a gályarab-prédikátorokat, például Túróczi Végh András füleki prédikátort, Kálnai Péter putnoki lelkészt, Szalóczi Mihály zubogyi prédikátort)

Március 21-én: A faji megkülönböztetés (apartheid) elleni küzdelem napja (1960 óta)

Április 14-én: Dr. Ámbédkar születésnapja

Május 2-án: Buddha születésnapja (2009-ben)

Augusztus 2-án: A cigány holokauszt emléknapja

Legaktívabb kommentelők

Látogatóink

Részletek

 • Online: 0
 • Mai látogatók: 98
 • Mai oldal-megtekintések: 201
 • Összes látogató: 200260
 • Összes oldal-megtekintés: 2667195